ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Faculty of Psychology | Meiji Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Faculty of Psychology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยMeiji Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นMeiji Gakuin University คณะFaculty of LettersหรือคณะFaculty of EconomicsหรือคณะFaculty of Sociology and Social WorkหรือคณะFaculty of LawหรือคณะFaculty of International StudiesหรือคณะFaculty of Psychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับMeiji Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, คานากาวา / เอกชน

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

150 years of experience in educating for the future

Meiji Gakuin University traces its origins to the Hepburn Academy—an English school founded by the American missionary James C. Hepburn in 1863. The University will celebrate its 150th anniversary in 2013. Over the course of its long history, its has been highly praised for the quality of its English language education, and its ethos “Do for Others.”
Meiji Gakuin has substantial programs for language education, international exchanges and academic training to support students who want to enter a four-year university program. It has campuses in Tokyo (Shirokane) and Yokohama (Totsuka); both offer students ideal environments for experiencing the appeal of Japan.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Faculty of Psychology

■Meiji Gakuin University carries out a foreign student examination for foreigners.
The details look at the following Web site.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/list/list_foreigner/
■Only the department of Global and Transcultural Studies,it offers especially application methods.
The details look at the following Web site.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/seido/gts/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Striving to train individuals who can provide the psychological support demanded by our pluralistic society

The rapid growth of internet usage has advanced the spread of information, but at the same time the psychological relationships between people have become diluted, and communication is becoming more difficult in modern society. There is a need for individuals with the capacity to provide psychological support and promote the maintenance of mental health for the people around them. The Faculty of Psychology strives to develop such individuals equipped with the ability to provide such psychological support.
The underlying basis of education in the Faculty of Psychology is the principle of "Do for others". In order to cultivate the self-understanding and self-help needed to achieve this, the curriculum is based on an introduction to psychology combined with general psychological theory. Later studies include practical programs such as counseling and special education training to build on this foundation.
A major characteristic of study in the Faculty of Psychology is the close interaction graduate students have with the undergraduate students. In this way the path to graduate studies is paved for students in addition to the many other career paths available to them. The Department of Education and Child Development is also available for the cultivation of educators. At Meiji Gakuin University, the progress of education for strengthening the mind advances each and every day.

Scene of hands-on learning in the Department of Psychology

Scene of hands-on learning in the Department of Psychology

Students use computers for a class on psychological evaluation methods.

Students use computers for a class on psychological evaluation methods.

The Department of Education and Child Development is available for the cultivation of educators.

The Department of Education and Child Development is available for the cultivation of educators.

รายชื่อสาขาวิชา

Department of Psychology
Training individuals to develop the capacity to support others with the philosophy of "Research the mind and support the person"

The Department of Psychology provides practical learning in the discipline of psychology with an emphasis on social relationships. Students will acquire the analytical and practical skills based in psychology to become able to provide assistance to any person in any situation within our complex society. Seminar courses are held in small-size classes from the first year. Over the 4 years of the program, seminars and practical labs and courses provide hands-on study of psychology. In the first and second year of study, basic studies offers insights into the science of the mind, and from the third year onwards 5 different fields specialization are available for further acquisition of knowledge. The 5 groups of programs are "psychology of perception and psychology of learning", "physiological psychology and comparative psychology", "educational psychology and developmental psychology", "clinical psychology and personality psychology", and "social psychology and industrial psychology", and students can choose a program that matches their own interests and future career plans. Students who are unsure of what path to choose can refer to 4 study paths prepared by the department that cover careers in corporations and businesses, public service and education, counseling, or research.

Department of Education and Child Development
3 courses are introduced from the second year of study: "Child Development", "Special Support", and "International Education"

Students in the Department of Education and Child Development study to understand the mind of the child in their first year, and from the second year onwards, choose a specialization in "Child Development", "Special Support", or "International Education " to further develop their skills in accordance with their future career plans. Students then deepen their knowledge from their third year of study onwards to deepen their knowledge of their specialization for their future career through mutual learning among other students in a seminar format. (The "International Education " course has a program for earning a junior high school teacher class 2 license in English if an elementary school teacher's class 1 license has been already earned.)
The Department of Education and Child Development strives to contribute to addressing the pressing issue of supporting the needs of children for their education under the keywords of "educational development" and "globalization".รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม