ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Human Sciences | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Human Sciences | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลกา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Human Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Human Sciences

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Fostering talented personnel with the ability to think both scientifically and logically who can utilize their comprehensive and multifaceted comprehension of human sciences to succeed out in the working world.

The Faculty of Human Sciences aims to nurture students capable of scientifically analyzing and resolving various historical and societal problems from multiple dimensions including psychology, life, society and social welfare. This faculty will equip students with the skills necessary to succeed out in the working world, including strong information dissemination skills, rich communication skills and the ability to analyze and find practical resolutions to problems.

What makes the Faculty of Human Sciences stand out?

 Aim to become a Clinical Psychologist or Speech Therapist
Musashino University’s Master’s Program in Human Studies (Clinical Psychology Course) in the Graduate School of Human and Social Sciences is recognized as a type 1 clinical psychologist graduate school, meaning students who complete this course are eligible to take the Clinical Psychologist examination. Students enrolled in our speech-language-hearing therapist major on the Speech Pathology Course can go on to find employment such as clinical, research or academic related work in the field of speech and/or hearing impairments.

 Studying the latest cases in social welfare
With a quarter of Japan’s aging population over the age of 65, the Department of Social Welfare aims to nurture certified social workers who can use their practical expert knowledge and skills in various settings to help bring about the harmonious coexistence of people within their society.

Professor Takako Konishi, dean of the Faculty of Human Sciences and head of the Graduate School Clinical Psychology Center.

Professor Takako Konishi, dean of the Faculty of Human Sciences and head of the Graduate School Clinical Psychology Center.

Incorporating classroom lectures and hands-on practical training

Incorporating classroom lectures and hands-on practical training

Nurturing social workers who can work in the international community

Nurturing social workers who can work in the international community

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน
เกาหลี

รายชื่อสาขาวิชา

Department of Human Sciences
Equipping students with the holistic interpersonal skills necessary to tackle and resolve a variety of problems head on.

The Department of Human Sciences equips students with three holistic skills, giving them the tools to work and succeed in a variety of different fields and arenas; rich “communication skills” – with which students can express themselves while also deepening their mutual understanding and ability to be both empathetic and harmonious, “deep insight and vision” – used to recognize goals and problems, and “leadership and drive” – necessary to actively and independently tackle and resolve these problems.

 Future Vision
Clinical psychologist, speech therapist, human resource management department, counselor etc.

Department of Social Welfare
Nurturing social workers who can work in the international community

The Department of Social Welfare aims to produce certified social workers with the expertise and skills necessary to succeed in a social welfare setting. Through practical learning into the social issues facing Japanese society, the Department nurtures individuals who can build a harmonious partnership with the region for the betterment of the international community.

 Future Vision
Social welfare worker, NPO, social welfare related company or organization etc.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How did you learn Japanese language?