ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Economics | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Economics | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Economics

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Economics

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Apartments and 2 Student Dormitories – for a smooth student life –

The university offers internationals students support so that they are able to adjust to life in Japan smoothly.

 2 Student Dormitories
The university has two student dormitories – the Kodaira Men’s Dormitory (75 rooms) located near the Musashino Campus, and the Kasai International Dormitory (86 rooms) located near the Ariake Campus. Both dormitories have their own special features and offer an environment conducive to leading a smooth student life.
The Kasai International Dormitory offers a very international atmosphere in which international students can live and learn alongside Japanese students, creating new connections and a wide circle of friends. This dormitory also offers a special international-student dormitory fee.

 Apartments
The university can introduce students to a large number of apartments within commuting distance from the Musashino and Ariake campuses. Students also receive a reduction on real estate agent fees.

Musashino University’s Original Scholarship System

Musashino University has a number of scholarship options including stipends and non-repayable scholarships, as well as a scholarship that provides financial assistance to students who pass a specified qualification. Students can also apply for the scholarships offered by the Japanese government and various other private financial groups.

Part-time Job Support

Students have access to a part-time job information site specifically for Musashino University students. The International Office, which offers support to all international students studying at the university, also posts job information on their notice boards from time to time.

The International Students’ Association – fostering international exchange

The International Students’ Association is a group of international students currently studying at Musashino University. The association holds international exchange events every month, such as barbeques, sports competitions and social get togethers to drink tea and catch up. The association also has regular meet ups and exchange events with the Japanese students’ association – the Global Headquarters Club.

Internships within Japan & Job-hunting Support

There is support in place to help students learn what they need to know in order to job-hunt in Japan.
Both campuses have a career and job-hunting room, offering various support related to job-hunting, career education and acquiring special qualifications. Students are free to browse the job postings and job-hunting related books and magazines in these rooms and can even make an appointment to have an individual counseling session with a career advisor. Through this support you will be able to learn the necessary job-hunting schedules and related information for carrying out your job hunt in Japan.

The Kasai International Dormitory that opened in April 2015. Students from all over Japan and the globe live and study together. Just a 15-minute bus ride from a famous theme park!

A BBQ held in a central park in May. Over 200 people attended and a great time was had by all.

Students wearing kimonos and being taught the traditional Japanese art of tea ceremony.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How much did you pay for the initial cost to study in Japan?