ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Sociology | Toyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Sociology

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยToyo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นToyo University คณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะSociologyหรือคณะFaculty of Global and Regional StudiesหรือคณะLife SciencesหรือคณะHuman Life DesignหรือคณะScience and EngineeringหรือคณะInformation Science and ArtsหรือคณะFood ScienceหรือคณะInformation Networking for Innovation and DesignหรือคณะInternational Tourism Management ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับToyo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, กุนมะ, ไซตามะ / เอกชน

Toyo University | 東洋大学

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Making our Future Stronger Through the Traditions of Philosophy

The beginnings of Toyo University can be found in the Philosophy Academy, which was established in 1887 by the philosopher Enryo Inoue. In an era where only the elite of society were able to receive an education, his school was a place for the higher education of all people.
Toyo University carries on the traditions of that school, and has opened its doors to the world and is actively taking in international students. Here, international students can find a world-class education that transcends borders and cultures, bringing together like-minded, motivated individuals in a comfortable and supportive learning environment.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Sociology

【Toyo University】
Former Prime Minister of Malaysia, Mr. Mahathir, Visited Toyo University and joined a dialogue meeting with students.
http://www.toyo.ac.jp/site/english/80759.html

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Cultivating multifaceted approaches to ongoing social trends and movements

The Faculty of Sociology has established common required courses in which all its students must study towards their education based on the two scholarly pillars of academic theory and practical application: Introduction to Sociology, Introduction to Social Examination, Social Examination and Practical Application, and Information Literacy. Most notably, there are many courses provided within the vital field of Social Examination and Practical Application for students to study in and learn from.
Knowledge such as theory, recent research achievements, social statistics, and information processing skills acquired in other classes are applied in Social Examination and Practical Application. This gives students insights into the essence of humanity and society as they learn not from books or the internet, but from their own actual experiences in the field.
http://www.toyo.ac.jp/site/english-faculty/soc.html

Department of Sociology
Providing opportunities to think in-depth with a global perspective

In the Department of Sociology, students will be provided with opportunities to investigate and consider social issues related to their own society and environment with depth and a global perspective. To do this they will be taught in sciences surrounding the fundamental concepts of sociology, take part in research, and be introduced to the history, social constructs, and issues concerning families, communities, organizations, and environments.
From classes held in their first year onwards, students will be given opportunities to work directly with and actively learn from the latest research achievements. Students will be exposed to the broad range of fields in Sociology to expand their own views, and then determine their own focus for research towards developing a graduation thesis. The Department of Sociology is ideal for those looking to learn actively and independently to improve themselves through their studies.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dsoc/

Department of Sociocultural Studies
Understanding societies, cultures, and systems as a whole

Study in the Department of Sociocultural Studies provides an understanding of the frameworks of society and culture in an organic and compounded approach. Through this program, students will develop into talented professionals with solid language skills and strong initiative. As part of this, students in the department are expected to actively study foreign languages.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dscs/

Department of Social Welfare
Cultivating the skills to formulate social welfare

Students in the Department of Social Welfare will grow into leaders of social welfare activities through a focused curriculum of classroom study combined with practical lessons. Unified seminar and social field studies are held over the 4 years of the program to provide students with experiences in real work situations. A combination of both theory and practice within a wide variety of fields in social welfare allows students to learn with a broad perspective.
The curriculum provides many different opportunities for study and hands-on experiences so that students can acquire practical skills. At the same time, students are able to choose topics that match their interests to focus on, such as systems and policies or social work to complement their studies. In the Social Welfare Field Study held in the third year, students visit social welfare facilities and organizations to work with children, people with disabilities, the elderly, and other groups. These experiences provide hands-on work that builds students' awareness of social welfare and further stimulates their studies and research.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dswf/

Department of Media and Communications
An education for excelling in the fields of media and IT

In the Department of Media and Communications, systematic and progressive education is provided for students to acquire knowledge and skills within the fields of media and communication.
At first, students will learn the specialized knowledge and academic theories related to information and media. Then, they will learn how to effectively make use of those skills in today's society. Over the 4 years of the program, students will learn to use various communication media to produce, share, accumulate, and explore information, as well as the skills to accurately process, critique, and evaluate that information. In the first and second years, class work covers the fundamentals of media and communication, providing a platform to for taking in a wide range of theories and knowledge in the field. Students can specialize in fields to acquire the knowledge and skills for processing information in different ways. They can learn the functions and effects of mass media, and take courses such as "Computers and Programming Practice" and "Database Theory and Practice".
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dmdc/

Department of Social Psychology
A scientific approach to researching the minds of modern society

In efforts to identify the essence of problems facing modern society and find clues to help solve them, it is said that we do not have sufficient methods to separate the individual from society for proper analysis. In the Department of Social Psychology, students will take a scientific approach towards research that approaches people in terms of their social existence, studying how they think, feel, act, and develop. This research can then be applied towards work to identify the psychological issues surrounding human relationships and various social situations.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dspc/รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม