ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Literature | Toyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Literature

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยToyo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นToyo University คณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะSociologyหรือคณะFaculty of Global and Regional StudiesหรือคณะLife SciencesหรือคณะHuman Life DesignหรือคณะScience and EngineeringหรือคณะInformation Science and ArtsหรือคณะFood ScienceหรือคณะInformation Networking for Innovation and DesignหรือคณะInternational Tourism Management ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับToyo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, กุนมะ, ไซตามะ / เอกชน

Toyo University | 東洋大学

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Making our Future Stronger Through the Traditions of Philosophy

The beginnings of Toyo University can be found in the Philosophy Academy, which was established in 1887 by the philosopher Enryo Inoue. In an era where only the elite of society were able to receive an education, his school was a place for the higher education of all people.
Toyo University carries on the traditions of that school, and has opened its doors to the world and is actively taking in international students. Here, international students can find a world-class education that transcends borders and cultures, bringing together like-minded, motivated individuals in a comfortable and supportive learning environment.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Literature

【Toyo University】
Former Prime Minister of Malaysia, Mr. Mahathir, Visited Toyo University and joined a dialogue meeting with students.
http://www.toyo.ac.jp/site/english/80759.html

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Outline of the Faculty of Letters

The Faculty of Letters of Toyo University has quite a long history spanning 120 years, which follows the founding of the Philosophy Academy by Enryo Inoue in 1887. It carries on the school's overall principle of "The basis of all learning lies in philosophy" in its pursuit of the essential qualities of humanity and society that transcend both country and the passage of time.
Currently, the Faculty of Letters has 7 departments of studies. Close, personal education is provided to students through small-sized, in-depth classes such as seminars, with a focus on the development of the essential abilities for living a better life, namely reading, writing, and thinking. Students will acquire advanced specialization in their studies, the ability to think deeply on topics, and a broad perspective through their education towards becoming contemporary leaders in their respective fields.
http://www.toyo.ac.jp/site/english-faculty/lit.html

Department of Philosophy
Cultivating insight into the essence of all things through the practical study of philosophy

In the Department of Philosophy, first-year students approach the study of philosophy as a thinking exercise through in-depth discussions held in small-size seminar classes. Opinions and thoughts are examined for their underlying basis. Ongoing dialogues between students and faculty promote deeper explorations of thought and cultivate skills for communication and understanding.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dphi/

Department of Eastern Philosophy and Culture
Comprehensive study of the thinking and cultures of Asian countries and regions

The curriculum of this department focuses on studying the full breadth of the thinking and cultures of the various countries and regions of Asia. From the second year of study, students choose to focus on a course of study: Indian Thought, Buddhist Thought, Chinese Language, Philosophy and Literature, or Eastern Arts and Culture. The highly-specialized education provided gives students a broad perspective on Eastern cultures.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/depc/

Department of Japanese Literature and Culture
Exploring Japanese literature and culture from a global perspective

Studies in the Department of Japanese Literature and Culture do not dwell on Japan's inward-looking cultural theories, and instead examine Japan's literature and culture from a global perspective by applying concepts of comparative studies. In addition to traditional topics of specialization such as Japanese Language, Classical Literature and Culture, and Contemporary Literature and Culture, a new specialization of Comparative Literature and Culture has also been established. Students can study among these specializations freely to develop a wide-ranging, multifaceted perspective.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/djlc/

Department of English and American Literature
Cultivating the skills of English reading, writing, listening, and speaking through the study of other cultures

Works of literature contain the activities, feelings, and thoughts of people, describing their daily lives as well as their strongest inner emotions. Language and literature have an inseparable relationship, and suitable language skills are required when reading a given work. To this end, in the Department of English Language and Literature, at first the thorough acquisition of English language fundamentals is emphasized.
Next, British and America novels, poetry, and criticism are read and discussed in literature classes, and these are combined with classes on topics surrounding the English language, including speech, grammar and history. Studies are carried out in one of three fields: British Literature, American Literature, and English Language.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/deal/

Department of History
Examining the past to construct new perspectives on history

The Department of History offers three specializations: Japanese history, Eastern history, and Western history. Small-size classes combined with lectures provide a broad range of opportunities to study various aspects of history. In addition to learning how to accurately evaluate history through the interpretation of materials such as primary sources, students will also strive to understand the wisdom of humanity that can contribute to the building of current and future society.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dhis/

Department of Education
Training specialists in education

Our society is rapidly changing with the growth of information systems, internationalization, and an aging population, and these changes bring a need for new styles of education. The Department of Education is responding to the needs of our time by starting new educator training programs. Two specializations have been established: Human Development, which carries on the previous curriculum of the Department, and Primary Education, for the development of elementary school teachers.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dedu/

Department of English Communication
Studying to master practical English skills and the ability to communicate freely in international society

The globalization of our increasingly information-based society has created a need for understanding of other cultures, flexible approaches, and international, open communication skills. Within these developments, the Department of English Communication has been established for students to gain the knowledge and skills of the world's common language.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dacm/รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม