ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Business Administration | Daito Bunka University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Business Administration

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยDaito Bunka University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นDaito Bunka University คณะBusiness AdministrationหรือคณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะForeign LanguageหรือคณะLawหรือคณะInternational RelationsหรือคณะSocial-Human EnvironmentologyหรือคณะSports & Health Science ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับDaito Bunka University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, ไซตามะ / เอกชน

大東文化大学 | Daito Bunka University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Where We Value Education, Society and Young People

The Daito Bunka Association, from which Daito Bunka University was founded, was established in 1923, after being passed by the national Diet. Citizens at the time declared the school’s philosophy to be the ‘creation of a new culture that is a balanced fusion of East meets West’, and today we strive to act as a multicultural hub for intellect and knowledge on our endeavor to nurture truly international graduates with solid foundations.

The University marked its 80th year in 2003 with the redevelopment of its Itabashi campus, and in 2015 completed redevelopment and maintenance work on its sprawling campus in Higashi Matsuyama. On an administrative level the University is formulating a mid-term management plan in the lead up to celebrating our 100th anniversary in 2023, a plan based on our mission of the ‘unremitting creation of new values that strive for the harmonious coexistence of different cultures’. In this way we have set future visions on both managerial and academic fronts and will continue to work on project plans and budgets that will bring these visions effectively and efficiently to fruition.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Business Administration

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Supporting New Students: Basic Skills and Unique Innovations

Daito Bunka offers a rich variety of student support: freshmen seminars allow professors to give individual guidance to small groups of students, “Career Design” courses help students shape their careers, while outside of class, our “Writing Café” advises students on how to write research papers and reports. Also, from 2010, we started to offer classes on nutrition to educate students about food and at the same time began to support students’ lives by offering a healthy and nutritious breakfast for just 200 yen, through our “Asagohan Project.”

Full Support for Career Development and Job Hunting

We also fully support students’ transition from university through career and future advising. Especially popular with students is our useful course “Career Design.” This class teaches students the basic Japanese, greetings, etiquette, and information about industries, corporations, and job categories they need to find a job, as well as getting them to think more deeply about what work means to them. It nurtures students’ ability to design the way of life that suits them, allowing them to tackle the future with confidence. Daito Bunka also offers an internship program during summer and other vacations that gets students out into society, with many students interning in businesses and local government bodies. Through a variety of experiences, we give students an environment where they can grow as people. From the time they enter until they graduate, we give them individualized support. Won’t you come and experience student life as you can in no other place at Daito Bunka University?

รายชื่อสาขาวิชา

Department of Business Administration
Producing the Business and Organizational Experts and Leaders of Tomorrow

The Department of Business Administration aims to cultivate business leaders capable of running companies and organizations, as well as accounting experts who will become successful advisers in the corporate world. Students will be equipped with strong business administration and accounting skills, and learn the specialist knowledge that makes up the foundations of any business. Management is all about steering an organization to meet targets and achieve goals. This knowledge and skills can be applied not only in corporate environments, but also in government agencies and managing non-profit organizations. Through the ‘Business Administration Course’, students study the core subjects of business administration and accounting, but also strengthen the other skills necessary to be successful in the corporate world, such as honing strong problem detection, analysis and resolution techniques and cultivating an international perspective. Students taking the ‘Accounting Course’ focus on accounting but also study business administration, law and economics etc. in preparation for taking high-level qualification exams such as tax accountant and certified public accountant. In addition to these two courses, the Department of Business Administration also offers a ‘Knowledge and Information Management Course’ and ‘Marketing Course’, making a total of 4 courses.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

What is the best experience of you at studying in Japan?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม