แนะนำสถานที่ | Humanities and Culture | Showa Women's University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Humanities and Culture

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยShowa Women's University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นShowa Women's University คณะHumanities and Cultureหรือคณะ Life and Environmental SciencesหรือคณะHumanities and Social SciencesหรือคณะGlobal Business ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับShowa Women's University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

昭和女子大学 | Showa Women's University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Students refine themselves to “Be a Light to the World.”

Showa Women's University (SWU) founded in 1920 is located in Tokyo, Japan, minutes away from the bustling downtown Shibuya. Since the founding, its mission has been to educate women to become self-reliant and to take a significant role in society under the motto “Be a Light to the World.” A wide range of undergraduate and graduate courses and programs are offered to over 5,400 students, including those from other countries.
Undergraduate majors offered are Japanese Language and Literature, English Communication, History and Culture, International Studies, Psychology, Social Welfare, Contemporary Liberal Arts, Elementary Education, Human Environmental Science and Design, Human Health and Design, Food Science and Nutrition and Business Design.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Showa Women's University รายชื่อคณะวิชา

Humanities and Culture

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

Setagaya campus

SWU's main campus is located in Tokyo’s Setagaya Ward., The campus holds an educational institutions ranging from kindergarten through university and graduate school, plus a nursery school and a branch of the British School; it also features student residences and cultural facilities such as a world-renowned concert hall and museum.
It offers an environment with plentiful greenery that is easily accessible from Shibuya, Harajuku, Shimo-Kitazawa, Jiyugaoka, Shinjuku, and elsewhere.

Showa Boston Institute for Language and Culture

Showa Boston Institute for Language and Culture, a satellite campus of Showa Women’s University, was established in 1988 and is located in a residential area of Boston, Massachusetts. Over seven hundred students study in Boston annually.

Showa Boston’s primary mission is to increase students’ English proficiency, develop cross-cultural understanding, and foster personal growth while studying American culture, history and current topics. Most programs run from one to three semesters in length. However, two- to four-week short-term programs are also offered to those interested in specific content areas such as nutrition, teaching Japanese and early elementary education. Showa Boston students share Japanese culture, volunteer their time and interact with American university students and the community through various programs and partnerships.

Hitomi Memorial Hall

The Hitomi Memorial Hall is a property that embodies the spirit of the founding of Showa Women’s University. It was built in April, 1980 to commemorate the 60th anniversary of the founding of the school. With 5 floors and 2 basement levels it has available seating for 2008 people. It has facilities for computer controlled sound and lighting and a very good reputation for the quality of its acoustics. This property is available for rental by outside bodies. Apart from campus related events, classical concerts, Jazz, ballet, performances of classical Japanese performing arts (as part of the Cultural Studies course) are incorporated into the curriculum so it is used not simply as a concert hall but also as a place for the cultivation of aesthetic enrichment.

The Koyo Museum

The Koyo Museum is located on the first floor of the Research Center.
In the Exhibition Room, there are opportunities for presentations of research results in various areas of study on campus and is a place which is helpful in the understanding of research and education materials. In addition, the museum’s activities are helpful as the university is rooted in the local community and exposing society to the exhibitions positions the museum as a place for the dissemination of information to the community. Also the museum offers a place of training in museum affairs necessary for the curator qualification and as a basic part of its operations is responsible for the conservation and management of items related to cultural heritage, educational materials etc.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม