ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Arts and Sciences | J. F. Oberlin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Arts and Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยJ. F. Oberlin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นJ. F. Oberlin University คณะArts and SciencesหรือคณะBusiness ManagementหรือคณะGlobal CommunicationหรือคณะPerforming and Visual ArtsหรือคณะHealth and Welfare ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับJ. F. Oberlin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, คานากาวา / เอกชน

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Fostering true global citizens through "Liberal Arts Education" and "Comprehensive Student Life Support"

● What kind of school is J. F. Oberlin University?
J. F. Oberlin University is a school located in Tokyo that places an emphasis on liberal arts education. The university's comprehensive programs are divided into two main programs: "Liberal Arts," through which learning in a variety of fields allows students to create their own futures, and "Professional Arts," which provides practical learning for students' future endeavors and careers.

● What is the curriculum like?
The curriculum at J. F. Oberlin University is notable for using a major/minor system. As a requirement for graduation, students must complete the specialized programs and courses within their affiliated field as the major component, but students may also select a minor in another field if they wish to do so. Some students also design their own double major program and graduate with two degrees in four years of study.

● Why should I choose J. F. Oberlin University for study in Japan?
There are approximately 500 international students from 20 countries studying on campus. International students choose J. F. Oberlin University not only for its educational programs but also for the comprehensive student support systems that include the university's scholarship programs, two international dormitories, and an employment rate of 100% for international student graduates.

● Why is J. F. Oberlin University so popular with students from China?
The predecessor to J. F. Oberlin University was the Chongzhen Vocational and Grammar School for Girls, which was founded in Beijing in 1921 to provide learning opportunities for poor children. This history has made J. F. Oberlin University a popular choice for Chinese students to this day. There is a local office in Beijing, and entrance examinations are held (for April or September enrollment) in other major cities in China, such as Shanghai, Tianjin, and Dalian, in cooperation with Chinese universities. The university's Admissions office has Chinese-speaking staff available at all times, so please contact us with any questions you may have.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Arts and Sciences

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

What is the Liberal Arts study program?

The Liberal Arts study program at J. F. Oberlin University offers 33 different fields of study in 7 broader categories. Students study for one-and-a-half years before deciding on a major. In this way, students select the field they truly wish to study after enrollment. Each field of specialization is not too shallow or too broad, possessing enough depth to be truly referred to as "majors." J. F. Oberlin University is notable for the large number of majors it offers.

33 fields of study are available in 7 categories

The Liberal Arts study program offers 37 different fields of study in 7 categories: Language and Literature, Humanities, Regional Studies, Social Sciences, Psychology and Education, Mathematics and Sciences, and Information and the Environment.
Students can freely combine studies in these fields to create their own original study program according to their interests and goals.

Access the following website for additional details.
Scene of a class in session

Scene of a class in session

Presentation of research results

Presentation of research results

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
จีน72
เกาหลี6
มองโกเลีย3
เวียดนาม1
ไทย1
กัมพูชา1
ไต้หวัน1
Language and Literature

● Major in English
Learn not only how to effectively use the English language but also the cultures of English-speaking countries.
● Major in Chinese
Studying Chinese will equip you with the skills in demand in our modern world and will broaden your perspectives.
● Major in Japanese Language and Literature
A deep understanding of Japan's language and culture will prepare you for your international career.
● Major in Japanese Language Education
Language is the key to mutual understanding. Become a Japanese language specialist to grasp that key.
● Major in Linguistics
Learn deeply about the significance and key concepts of languages and related issues.
● Major in Communications
Cultivate the ability not only to logically process information but also to listen and express yourself in interactions with others.
● Major in Contemporary and World Literature
The study of literature is an essential part of understanding people's thoughts and societies.

Humanities

● Major in Christianity
Cultivate new perspectives on the world and its history through research into Christianity.
● Major in Religion
Acquire critical thinking skills by studying the questions, confusion, and suffering inherent in the human condition.
● Major in Philosophy
Cultivate your insight and expressive abilities as related to humanity.
● Major in Ethics
What does it mean to "live a good life"? Find truths through the deep study of ethics.
● Major in Cultural Anthropology
Gain a deep understanding and insight into cultural diversity and social phenomena.
● Major in History
Cultivate a balanced view of the world through the study of history.

Regional Studies

● Major in American Studies
Study and examine the past, present, and future of the United States from various perspectives.
● Major in Asian Studies
Learn about the diversity of Asia's many regions and gain a deep understanding of it with a broad perspective.
● Major in Japanese Studies (taught in Japanese)
Gain a deep understanding of Japan as a first step towards your international life.

Social Sciences

● Major in International Relations
Consider what we can do together to build a world of freedom and equality.
● Major in International Cooperation
Study to acquire the knowledge and initiative necessary for solving worldwide problems.
● Major in Sociology
Cultivate the ability to understand societies with breadth and depth and understand their inner workings.
● Major in International Economy
Aim to understand the mechanisms of economics to excel on the world stage.
● Major in Business Economics
Learn deeply and broadly about the economics of the ever-changing business world.
● Major in Policy Studies
Study how to demonstrate bold initiative and provide specific solutions for various problems.
● Major in Media Studies (Journalism)
Learn how to approach media as a means of sending out information as well as how to take on such roles.
● Major in Museology
Pursue the academic aspects of museum management and learn how to create spaces that enrich others' lives.

Psychology and Education

● Major in Psychology
Learn to find the clues needed for identifying various mental conditions and helping to solve them.
● Major in Education (Teacher Training)
Study to become a professional capable of contributing to society through the education of others.

Mathematics and Sciences

● Major in Mathematics
Fulfill the need for the ability to provide various answers through creative numerical analysis.
● Major in Physics
Explain the mysteries of the world around you through broad observations and logical thinking.
● Major in Chemistry
Closely investigate the substances that make up the world we live in.
● Major in Biology
Consider humanity's place in the natural world by studying the various biological phenomena of living things.
● Major in Earth Sciences
Earth science is the interdisciplinary study of our planet and the exploration of its various facets.

Information and the Environment

● Major in Information Science
Learn about not only methods for the acquisition of information and knowledge, but also how to make it useful to society.
● Major in Environmental Studies
Study how to solve environmental problems through learning in many academic fields using a comprehensive and practical approach.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม