ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Arts and Sciences | J. F. Oberlin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Arts and Sciences | J. F. Oberlin University | ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Arts and Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยJ. F. Oberlin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นJ. F. Oberlin University คณะArts and SciencesหรือคณะBusiness ManagementหรือคณะGlobal CommunicationหรือคณะPerforming and Visual ArtsหรือคณะHealth and Welfare ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับJ. F. Oberlin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว, คานากาวา  / เอกชน

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Arts and Sciences

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

What is the Liberal Arts study program?

The Liberal Arts study program at J. F. Oberlin University offers 33 different major programs in 7 fields of study. Students study for one-and-a-half years before deciding on a major. In this way, students select the field they truly wish to study after enrollment. These major programs offer focused courses of study, with each and every one offering highly-specialized learning.

33 fields of study are available in 7 categories

The Liberal Arts study program offers 37 different fields of study in 7 categories: Language and Literature, Humanities, Regional Studies, Social Sciences, Psychology and Education, Mathematics and Sciences, and Information and the Environment. Students can freely combine studies in these fields to create their own original study program according to their interests and goals.

Access the following website for additional details.
Scene of a class in session

Scene of a class in session

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2017
จีน83
เกาหลี5
ไต้หวัน2
เวียดนาม1
ไทย1
กัมพูชา1
ไต้หวัน1
อเมริกา1
Language and Literature

● Major in English
Learn not only how to effectively use the English language but also the cultures of English-speaking countries.
● Major in Chinese
Studying Chinese will equip you with the skills in demand in our modern world and will broaden your perspectives.
● Major in Japanese Language and Literature
A deep understanding of Japan's language and culture will prepare you for your international career.
● Major in Japanese Language Education
Language is the key to mutual understanding. Become a Japanese language specialist to grasp that key.
● Major in Linguistics
Learn deeply about the significance and key concepts of languages and related issues.
● Major in Communications
Cultivate the ability not only to logically process information but also to listen and express yourself in interactions with others.
● Major in Contemporary and World Literature
The study of literature is an essential part of understanding people's thoughts and societies.

Humanities

● Major in Christianity
Cultivate new perspectives on the world and its history through research into Christianity.
● Major in Religion
Acquire critical thinking skills by studying the questions, confusion, and suffering inherent in the human condition.
● Major in Philosophy
Cultivate your insight and expressive abilities as related to humanity.
● Major in Ethics
What does it mean to "live a good life"? Find truths through the deep study of ethics.
● Major in Cultural Anthropology
Gain a deep understanding and insight into cultural diversity and social phenomena.
● Major in History
Cultivate a balanced view of the world through the study of history.

Regional Studies

● Major in American Studies
Study and examine the past, present, and future of the United States from various perspectives.
● Major in Asian Studies
Learn about the diversity of Asia's many regions and gain a deep understanding of it with a broad perspective.
● Major in Japanese Studies (taught in Japanese)
Gain a deep understanding of Japan as a first step towards your international life.

Social Sciences

● Major in International Relations
Consider what we can do together to build a world of freedom and equality.
● Major in International Cooperation
Study to acquire the knowledge and initiative necessary for solving worldwide problems.
● Major in Sociology
Cultivate the ability to understand societies with breadth and depth and understand their inner workings.
● Major in International Economy
Aim to understand the mechanisms of economics to excel on the world stage.
● Major in Business Economics
Learn deeply and broadly about the economics of the ever-changing business world.
● Major in Policy Studies
Study how to demonstrate bold initiative and provide specific solutions for various problems.
● Major in Media Studies (Journalism)
Learn how to approach media as a means of sending out information as well as how to take on such roles.
● Major in Museology
Pursue the academic aspects of museum management and learn how to create spaces that enrich others' lives.

Psychology and Education

● Major in Psychology
Learn to find the clues needed for identifying various mental conditions and helping to solve them.
● Major in Education (Teacher Training)
Study to become a professional capable of contributing to society through the education of others.

Mathematics and Sciences

● Major in Mathematics
Fulfill the need for the ability to provide various answers through creative numerical analysis.
● Major in Physics
Explain the mysteries of the world around you through broad observations and logical thinking.
● Major in Chemistry
Closely investigate the substances that make up the world we live in.
● Major in Biology
Consider humanity's place in the natural world by studying the various biological phenomena of living things.
● Major in Earth Sciences
Earth science is the interdisciplinary study of our planet and the exploration of its various facets.

Information and the Environment

● Major in Information Science
Learn about not only methods for the acquisition of information and knowledge, but also how to make it useful to society.
● Major in Environmental Studies
Study how to solve environmental problems through learning in many academic fields using a comprehensive and practical approach.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา