Music | Ueno Gakuen University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Music | Ueno Gakuen University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter

> > > Music

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับUeno Gakuen University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

上野学園大学 | Ueno Gakuen University

  • Music

Music

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 110-8642
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-24-12 Higashiueno, Taito-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Center
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3842-1024
หมายเลขแฟกซ์ 03-3842-8966
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2017)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 1คน (ประจำปี 2016)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 1คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 1คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1คน (ประจำปี 2016)
ค่าสมัคร เยน 43,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 550,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,345,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 180,100 (ประจำปี 2016)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
หมายเหตุ Tuition fee:
Department of Instrumental Music/Vocal Music/Global Liberal Arts(Music/Music education course)- 1,345,000 yen
Global Liberal Arts Course (Cultural Creation Managemen) - 807,000 yen
Department of Soloist - 1,545,000 yen
สาขาวิชา Instrumental Music, Vocal Music, Global Liberal Arts, Soloist
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร เมษายน ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ส่งทางไปรษณีย์ได้ (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร AO Entrance Examination 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 1, 2016
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 18, 2016
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 27, 2016
วันประกาศผลสอบ กันยายน 5, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กันยายน 15, 2016
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, Practical skill for the speciality, Solfège, and others
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ A
You must have a meeting and preliminary diagnosis by forms of lesson before application .
Instrumental Music and Vocal Music courses must take Practical skills exam, Piano with sub and Solfège
Global Liberal Arts must take short essay and practical skills exam.
Only those who pass the AO exam can take Entrance Examination.

B
On the exam day, we hold preliminary diagnosis .
There are 5 terms of AO Entrance Examination.

Please consult us for details.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for Selection Schedule A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 18, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2017 ~ กุมภาพันธ์ 6, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 8, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 2, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, Music theory, Solfège, Practical skill for the speciality, and others
การสอบภาษาอังกฤษ It is conducted for Global Liberal Arts course (Music major, Management of Cultural Creation major)
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for Selection Schedule B
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 23, 2017
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 10, 2017
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 20, 2017 ~ มีนาคม 21, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 22, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 29, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, สัมภาษณ์, Music theory, Solfège, Practical skill for the speciality, and others
การสอบภาษาอังกฤษ It is conducted for Global Liberal Arts course (Music major, Management of Cultural Creation major)
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 29, 2016

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา