Nursing | Seitoku University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Nursing | Seitoku University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter

> > > Nursing

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับSeitoku University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ชิบะ  / เอกชน

聖徳大学 | Seitoku University

Nursing

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 271-8555
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 550 Iwase, Matsudo-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Center / International Exchange Section
หมายเลขโทรศัพท์ 047-365-1111/0120-66-5531
หมายเลขแฟกซ์ 047-363-1401
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
รับสมัครจำนวนจำกัด 0คน (ประจำปี 2017)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2017)
ค่าแรกเข้า เยน 440,000 (ประจำปี 2017)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,100,000 (ประจำปี 2017)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 580,000 (ประจำปี 2017)
สาขาวิชา Nursing
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมปลายเดือน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 22, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 16, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 22, 2017 ~ มกราคม 23, 2017
วันประกาศผลสอบ มกราคม 28, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 3, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด เลือก 1 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ B
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 22, 2016
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 21, 2017 ~ กุมภาพันธ์ 22, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 27, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 6, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด เลือก 1 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ C
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 22, 2016
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 9, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 13, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 16, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 22, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด เลือก 1 วิชาจากฟิสิกส์・เคมี・ชีววิทยา

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 29, 2016

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา