Special Japanese Language Course | Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Special Japanese Language Course | Meikai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประ...

facebooktwitter

> > > Special Japanese Language Course

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยMeikai University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นMeikai University คณะSpecial Japanese Language CourseหรือคณะDentistryหรือคณะคณะภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือคณะคณะเศรษฐศาสตร์หรือคณะคณะวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือคณะวิทยาลัยการจัดการด้านการบริการและการท่องเที่ยว ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับMeikai University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ชิบะ / เอกชน

明海大学 | Meikai University

Special Japanese Language Course

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 279-8550
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1 Akemi, Urayasu-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Office of Special Japanese Language Course
หมายเลขโทรศัพท์ 047-355-6918
หมายเลขแฟกซ์ 047-355-5183
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 65คน (ประจำปี 2017)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 103คน (ประจำปี 2016)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 61คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 62คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 62คน (ประจำปี 2016)
ค่าสมัคร เยน 20,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 100,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 500,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 650 (ประจำปี 2016)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
สาขาวิชา Special Japanese Language Course
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร มิถุนายนกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 20, 2016
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 14, 2016
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 25, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 4, 2016
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
หมายเหตุ It is recommended for applicants to have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ B
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 7, 2016
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 2, 2016
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 13, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ ธันวาคม 26, 2016
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
หมายเหตุ It is recommended for applicants to have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ C
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 13, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 27, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 7, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 17, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
หมายเหตุ It is recommended for applicants to have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2017 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร D schedule
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 5, 2017
วันปิดรับสมัคร เมษายน 21, 2017
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 9, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤษภาคม 19, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
หมายเหตุ It is recommended for applicants to have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2017 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร E schedule
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 22, 2017
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 16, 2017
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 27, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กรกฏาคม 7, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
หมายเหตุ It is recommended for applicants to have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤศจิกายน 07, 2016

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา