ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > TIU E-Track

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะTIU E-TrackหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไซตามะ / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ "English Track Program"

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International University: TIU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 เป็นมหาวิทยาลัยสายศิลป์ที่ประกอบด้วย 5 คณะ 4 สาขาวิจัย ในจำนวนนักศึกษากว่า 6,200 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติ 900 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย
มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร English Track Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ "Business Economic" และ "International Relations" เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ นักศึกษาจะได้ขัดเกลาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นในการนำไปใช้ ในระดับสากลได้
【E-Track】 http://www.tiu.ac.jp/english/etrack

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

TIU E-Track

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

ระบบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาของ E-Track เท่านั้นโดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 30%~100% สามารถขอรับสมัครทุนการศึกษาได้เมื่อเข้ารับการสอบและจะได้รับการแจ้งผลว่าผ่านหรือไม่พร้อมๆกับการแจ้งผลเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน หากคงผลการเรียนที่ได้ไว้อย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสที่จะได้รับการค่าลดหย่อนตามระเบียบการได้เป็นระยะเวลาถึง 4 ปี
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/scholarship/

ที่พักอาศัย และหอพักนักศึกษา

ก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะมีการกันห้องในหอนักศึกษาต่างชาติภายในสถานศึกษา ไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ในกรณีที่มีห้องว่าง นักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือนักศึกษาชาวญี่ปุ่นก็สามารถอาศัยอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนในการหาอพาร์ทเม้นท์สำหรับอยู่อาศัยให้อีกด้วย
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/studentlife/accomodation.html

การสนับสนุนด้านการหางาน

มหาวิทยาลัยมีสำนักงานแผนกจัดหางานเพื่อทำหน้าที่ในการแนะแนวการสมัครงานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
สนับสนุนการสมัครงาน เช่น การแนะแนวการสมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ, การฝึกงาน เป็นต้น
http://www.tiu.ac.jp/career_support/foreign_student/

กิจกรรมชมรม

กิจกรรมชมรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ชมรมกีฬาที่นำด้วยนักกีฬาชั้นนำ และชมรมวัฒนธรรม ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า 50 ชมรม นักศึกษาต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมชมรมกับคนญี่ปุ่นได้ การทำกิจกรรมชมรมนั้นจะช่วยขัดเกลาความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการทำงานเป็นทีมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอีกด้วย
http://www.tiu.ac.jp/campus/club/

แผนกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ โดยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การขอวีซ่าก่อนเริ่มภาคการศึกษาไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตทั่วไป สามารถขอเข้ารับการปรึกษาได้อย่างเต็มที่

Student Internship Leadership Program

ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดงานมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิทยาเขตให้เป็นสากลโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ และสามารถสะสมประสบการณ์การทำงาน จากการฝึกงานได้

มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติอยู่อย่างสม่ำเสมอ

การจัดงานแนะนำองค์กรภายในสถานศึกษา

มีกิจกรรมชมรมมากกว่า 50 กลุ่มให้เลือก


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How did you learn Japanese language?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม