ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > TIU E-Track

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะTIU E-TrackหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไซตามะ / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ "English Track Program"

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International University: TIU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 เป็นมหาวิทยาลัยสายศิลป์ที่ประกอบด้วย 5 คณะ 4 สาขาวิจัย ในจำนวนนักศึกษากว่า 6,200 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติ 900 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย
มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร English Track Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ "Business Economic" และ "International Relations" เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ นักศึกษาจะได้ขัดเกลาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นในการนำไปใช้ ในระดับสากลได้
【E-Track】 http://www.tiu.ac.jp/english/etrack

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

TIU E-Track

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

เป็นโปรแกรมปริญญาบัตรสำหรับการศึกษาในภาคภาษาอังกฤษ

E-Track เป็นโปรแกรมการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาสามารถสำเร็จปริญญาบัตรได้โดยผ่านการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกับวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเป็นสองวิชาเอกที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการศึกษา เป็นหลักสูตรพิเศษเฉพาะที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่

สำหรับการสมัครนั้น 1 ปีมี 2 ครั้งด้วยกัน

ระบบภาคการเรียนนั้นมีการเรียนที่ประกอบด้วย 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการเรียนโดยแบ่งเป็นภาคเรียนในฤดูใบไม้ผลิ (ตั้งแต่เดือน 4 เป็นต้นไป) กับภาคเรียนในฤดูใบไม้ร่วง (เดือน 9 เป็นต้นไป) ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะ ระดับปริญญาโทที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลา 5 ปีอีกด้วย

ระบบการศึกษาต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร American Studies ซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี ในระหว่างนั้นสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนของ Willamette University ได้ และแม้จะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ 1 ปี ก็ยังสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลา 4 ปีปกตินอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรศึกษาต่ออื่นๆอีก เช่น หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 เทอม (ISEP) และหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศระยะยาว

เรียนรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่นำไปใช้จริง

ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017 มีกฏบังคับเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นของนักศึกษา
หลังจากการเข้าศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมรายวิชาที่สามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลา 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการหางานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติในอนาคต

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบการเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยต่อหนึ่งคลาสเรียน

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับระบบการเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยต่อหนึ่งคลาสเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น

บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น

มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมาลงเรียน

มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมาลงเรียน

เอกวิชาเศรษฐศาสตร์ผสมผสานกับธุรกิจ
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับเศรษฐศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเริ่มสอนหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ศึกษาและวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ บ่มเพาะความสามารถด้านธุรกิจในเชิงปฏิบัติการ วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงตลอดจนทักษะในการพรีเซ้นท์งาน
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/academics/bem.html

เอกวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
พิจารณาถึงประเด็นปัญหาในสังคมนานาชาติจากมุมมองทั่วโลก

เรียนรู้ประเด็นปัญหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ และอื่นๆที่เป็นปัญหาในภูมิภาคสังคมนานาชาติ รวมไปถึงพิจารณาวิธีการในการแก้ไขถึงปัญหาเหล่านั้นโดยมองจากมุมมองต่างๆทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยมุ่งบ่มเพาะบุคลากรที่สามารถพัฒนาความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจนถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติในอนาคต
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/academics/irm.html

Japan Studies Program (Non Degree)
โปรแกรมการเรียนที่ให้ความสำคัญด้านภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา

สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นโดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ครึ่งปี) หรือโปรแกรมระยะเวลา 1 ปี แม้ว่าจะไม่ได้เป็นปริญญาบัตรแต่หน่วยวิชาเรียนในหัวข้อภาษาญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาที่ได้รับมานั้นก็ถือว่าได้รับการยอมรับและสามารถนำหน่วยเหล่านั้นไปใช้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้
http://www.tiu.ac.jp/jsp/academics.htmlรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Please give brief words for students hesitating to study in Japan


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม