แนะนำสถานที่ | TIU E-Track | มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > TIU E-Track

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว คณะTIU E-TrackหรือคณะBusiness and CommerceหรือคณะEconomicsหรือคณะInternational RelationsหรือคณะHuman and Social SciencesหรือคณะLanguage Communication ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไซตามะ / เอกชน

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว | 東京国際大学 | Tokyo International University

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ "English Track Program"

มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International University: TIU) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1965 เป็นมหาวิทยาลัยสายศิลป์ที่ประกอบด้วย 5 คณะ 4 สาขาวิจัย ในจำนวนนักศึกษากว่า 6,200 คน มีนักศึกษาชาวต่างชาติ 900 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (Willamette University) มหาวิทยาลัยพี่น้อง ในรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย
มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร English Track Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ "Business Economic" และ "International Relations" เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ นักศึกษาจะได้ขัดเกลาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นในการนำไปใช้ ในระดับสากลได้
【E-Track】 http://www.tiu.ac.jp/english/etrack

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

TIU E-Track

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำคณะวิชา สมัครทางเว็บไซต์
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

แนะนำสถานที่

แคมปัส TIU

แคมปัสโรงเรียนที่ 1 กับแคมปัสโรงเรียนที่ 2 อยู่ห่างกันโดยเดินถึงกันได้ในเวลาประมาณ 15 นาที เราใช้ประโยชน์ของแต่ละแคมปัสโดยแยกตามเนื้อหาการเรียนการสอน ประตูทางเข้าใหญ่ของแคมปัสที่ 1 นั้นจะมีการนำธงชาติของนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้มาตั้งเรียงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนนานาชาติรวมไปถึงเป็นการต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยนเยียนอีกด้วย

English PLAZA

สามารถเข้ารับการฝึกและแนะนำการเขียนการพูดเป็นภาษาอังกฤษได้จากอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของภาษา
เรียกได้ว่าเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นกับนักศึกษาชาวต่างชาติแห่งหนึ่งก็ว่าได้

Japanese PLAZA

พื้นที่ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น พื้นที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับฝึกฝนการพูดฟังภาษาญี่ปุ่น หรือที่รับคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย

Cafeteria

มีเมนูอาหารหลากหลายในราคาย่อมเยาให้นักศึกษาเลือกสรร ในบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง

มหาวิทยาลัยพี่น้อง มหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท

American Studies Program คือ โปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษา TIU ในโปรแกรมนี้นักศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยวิลลาเม็ทได้ด้วย

หอพักนานาชาติ

หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ บริเวณวิทยาเขตที่ 2 มีทั้งห้องพักแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่ เป็นหอพักที่มีความปลอดภัยและราคาที่สมเหตุสมผล ทั้งยังสามารถให้เข้าพักได้ตั้งแต่วันแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

หอพักนานาชาติ R1

English PLAZA

มหาวิทยาลัยพี่น้อง มหาวิทยาลัยวิลลาเม็ท (รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา)รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Give me brief words to express attractiveness of studying in Japan!


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม