ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Economics and Management | Surugadai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Economics and Management

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยSurugadai University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นSurugadai University คณะLawหรือคณะEconomics and ManagementหรือคณะMedia and Information ResourcesหรือคณะContemporary CulturesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับSurugadai University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไซตามะ / เอกชน

駿河台大学 | Surugadai University

ติดต่อสอบถาม

Widen your circle of friends through international exchange

Located in Hanno City in northern Saitama Prefecture, Surugadai University is a comprehensive humanities and social sciences university. Set in rich green surroundings, Surugadai University welcomes Japanese students as well as international students from around the globe, and holds various events throughout the year aimed at fostering intercultural exchange amongst its multicultural student body.

Come to Surugadai University to enhance not only your academic knowledge, but also to broaden your perspectives, make new friends and expand your networks!

http://www.surugadai.ac.jp/international/
Click here for the Surugadai University international site (English/Chinese)

http://www.surugadai.ac.jp/lec/
Click here for the Surugadai University Language Education Center

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Surugadai University รายชื่อคณะวิชา

Economics and Management

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Producing human resources capable of surviving and succeeding in the working world

In order to survive out in the working world everyone needs to have some kind of ‘job’, and learning about economics is necessary to understanding the various environments surrounding jobs and the workforce. Most jobs require you to work with others and most people work in a variety of different companies and organizations. Students studying management learn the knowledge required to make organized groups with others and get the job done.

Study management and economics

In this department students learn the foundations of both economics and management over the course of their first two years. A lot of other universities separate these two fields into different departments but in reality the two disciplines are very closely related and it can be hard to cope unless students get a deep understanding of both economics and management at the same time. Surugadai’s framework goes beyond just the study of economics or management, offering subjects that allow students to garner a comprehensive study in both disciplines.

Extensive Career and Job Hunting Support

The Faculty of Economics and Management uses its strong connection with the outside world to offer unique classes and workshops to ensure students are able to successfully make the transition into finding a job and becoming a member of society. In addition to the various initiatives aimed at enhancing students’ employability, such as volunteer work and project-style classes, career support staff also work closely with seminar supervisors to provide students with thorough individual career counseling and support. The result of this extensive career and job hunting support can be clearly seen in the success of students as they head out into the working world.

Through workshops students research and gain a better grasp of the knowledge taught by teachers in their specialist fields. Being able to broaden your perspective is one of your greatest assets.

Through workshops students research and gain a better grasp of the knowledge taught by teachers in their specialist fields. Being able to broaden your perspective is one of your greatest assets.

The overall concept of economics is present in, and related to, a large variety of situations and events in our daily lives and workplaces. Come and learn about these situations from the viewpoint of economics!

The overall concept of economics is present in, and related to, a large variety of situations and events in our daily lives and workplaces. Come and learn about these situations from the viewpoint of economics!

A lot of classes, such as statistics and accounting, require students to use computers in class. These classes are offered in the curriculum from the freshmen year, so even students who aren’t used to using computers can learn the basic skills they need.

A lot of classes, such as statistics and accounting, require students to use computers in class. These classes are offered in the curriculum from the freshmen year, so even students who aren’t used to using computers can learn the basic skills they need.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน28
เกาหลี1
มองโกเลีย1
เนปาล1
เมียนมาร์1

รายชื่อหลักสูตร

Society and Economics Course
Learning how to deal with problems of contemporary society.

The world has and still is witnessing a variety of problems, such as the global financial crisis, environmental changes, an energy crisis, and a lack of funding for welfare services etc. This course aims at cultivating proactive human resources capable of evaluating solutions and understanding the essence of global problems by acquiring the history, knowledge and skills necessary to adequately analyze economical and society situations that could lead to such issues.

Management and Accounting Course
Study the rules of marketing and accounting

In this course students will learn about the products and services that customers want, while exploring different business plans and marketing approaches. They will also systematically study the specialist and technical knowledge related to accounting, monetary and financial matters. Students will also acquire a broad range of knowledge in management resources and strategies necessary to successfully implement a business plan. This course aims to foster human resources capable of working and succeeding at the forefront of marketing and business planning in a corporate environment.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม