ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Law | Surugadai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Law

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยSurugadai University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นSurugadai University คณะLawหรือคณะEconomics and ManagementหรือคณะMedia and Information ResourcesหรือคณะContemporary CulturesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับSurugadai University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไซตามะ / เอกชน

駿河台大学 | Surugadai University

ติดต่อสอบถาม

Widen your circle of friends through international exchange

Located in Hanno City in northern Saitama Prefecture, Surugadai University is a comprehensive humanities and social sciences university. Set in rich green surroundings, Surugadai University welcomes Japanese students as well as international students from around the globe, and holds various events throughout the year aimed at fostering intercultural exchange amongst its multicultural student body.

Come to Surugadai University to enhance not only your academic knowledge, but also to broaden your perspectives, make new friends and expand your networks!

http://www.surugadai.ac.jp/international/
Click here for the Surugadai University international site (English/Chinese)

http://www.surugadai.ac.jp/lec/
Click here for the Surugadai University Language Education Center

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Law

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Cultivating human resources who can use their expertise in law to contribute to society

The study of law means acquiring the expertise knowledge and methods to prevent conflicts before they begin and being able to resolve any that have arisen by following set rules. The Faculty of Law however does not just aim to produce legal professionals. We hope that you will all acquire the views, perspectives and knowledge necessary to contribute as successful members of society in a variety of different fields.

Choosing a program in line with your desired career path

The Faculty of Law offers 3 programs to meet the different career paths of students. The ‘Business Qualification Program’ is aimed at students wanting to use their legal knowledge to be active in a variety of fields, the ‘Police & Fire Brigade Program’ is for students wanting to work in either one of these two professions, and the ‘Legal Professions and Public Servant Program’ is for students wanting to work as a government official or public servant. Choose the right course for you, take the classes related to your future career and work hard in making your dreams a reality.

Useful programs that take students from foundation through to application

The Faculty of Law offers general courses during the freshman year, such as constitutional law, civic law, criminal law, administrative law and commercial law, all of which allow students to acquire a solid base of knowledge in several legislative and law related disciplines. From the second year students deepen their knowledge in these fields and divide into the 3 separate programs to take additional specialist subjects directly linked to their chosen career path. There are also teaching related courses available for students wanting a career in the teaching profession and cultural studies subjects through which students can broaden their horizons.

Development training aims to enhance students’ communication skills, while giving them the opportunity to put the specialist legal knowledge acquired in lecture classes to practical use.

Development training aims to enhance students’ communication skills, while giving them the opportunity to put the specialist legal knowledge acquired in lecture classes to practical use.

The Japanese Law Dictionary – a must for all Law students!

The Japanese Law Dictionary – a must for all Law students!

Law has an image of being rigid and formal, but classes use actual examples to show students how interesting and exciting law can be.

Law has an image of being rigid and formal, but classes use actual examples to show students how interesting and exciting law can be.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน1
มองโกเลีย1
Citizen and Business Program
Enhance your career prospects with workable qualifications

Students on the Citizen and Business Program will study consumer law, intellectual property law and other prominent business laws with the aim of passing qualifications before graduation, such as the real estate brokers exam, Japanese business law exam and other qualifications deemed necessary for working in the private sector.

Police and Fire Brigade Program

Through this program, which supports students wanting a career as either a police officer or firefighter, students will study the necessary subjects required to work in one of these professions, as well as a variety of other subjects that will equip them with knowledge pertinent to actual positions in these fields.

Legal Profession and Public Servant Program

This program is for students wanting to work in national or local administration and/or get certified as a judicial scrivener, administrative scrivener or attorney at law. The program focuses on the fundamental law related subjects, such as constitutional law, civic law and criminal law, necessary for people wanting to use the knowledge they acquired in the faculty of law to serve society.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม