ข้อมูลพื้นฐาน | Japan Electronics College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > Japan Electronics College

日本電子専門学校 | Japan Electronics College

วิทยาลัยอาชีวศึกษา / โตเกียว

Face to Face!

In 1951, Japan Electronics College was founded in Shinjuku Tokyo, the information transmission mecca.

Ever since its foundation the Japan Electronics College has remained sensitive to global developments and has been committed to the training of professionals that meet the demands of society.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
169-8522
1-25-4 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku,Tokyo

หมายเลขโทรศัพท์: 0120-00-9691    แฟกซ์: 03-3363-7107
E-mail ติดต่อสอบถาม: jp@jec.ac.jp
ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)
ประจำปี 2008

จีน 128 / ไต้หวัน 65 / ฮ่องกง 10 / เกาหลี 246 / อื่นๆ 69

ข้อมูลการสอบคัดเลือกของนักศึกษาต่างชาติ
International Students Application

ระยะเวลารับสมัคร Sep.1,2008 ~ Mar.4,2009
วิธีการคัดเลือก Paper Screening,Written Examination,Essay,Interview,other: Japanese language


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม