รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

วิทยาลัยอาชีวศึกษา / ไอจิ

An educational system that supports a high employment success rate

In addition to the specialized knowledge of welfare, nursing, medical care, students also acquire the fundamentals of reading, writing, and speaking, as well as the skills required for working within their field of expertise, such as critical thinking skills, creativity, and problem solving skills. This system provides both the qualifications and abilities that will be used on the job after graduation.

There is also a program to graduate through dual enrollment with the Tokyo University of Social Welfare (BA)!

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ระบบทุนการศึกษา

After enrollment, students may receive a scholarship to reduce tuition partially or in full, in stages, according to a screening of their grades and attendance. (Tentative)
From the second semester of the first year, and honor's scholarship in the amount of 48,000 yen per a month will be awarded to eligible students after a screening for excellent performance for grades and attendance. (This is a monetary award and not a loan.)

แนะนำงาน

Starting two years before graduation, we prepare students with the methods, procedures, and mental attitudes for job hunting, as well as information on topics such as how to collect information, how to visit institutions (companies), and how to write resu


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม