ข้อมูลพื้นฐาน | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

วิทยาลัยอาชีวศึกษา / ไอจิ

An educational system that supports a high employment success rate

In addition to the specialized knowledge of welfare, nursing, medical care, students also acquire the fundamentals of reading, writing, and speaking, as well as the skills required for working within their field of expertise, such as critical thinking skills, creativity, and problem solving skills. This system provides both the qualifications and abilities that will be used on the job after graduation.

There is also a program to graduate through dual enrollment with the Tokyo University of Social Welfare (BA)!

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
460-0002
2-6-4 Marunouchi Naka-ku Nagoya-shi Aichi-ken

หมายเลขโทรศัพท์: 052-222-5631/0120-159-672    แฟกซ์: 052-222-5746
ข้อมูลการสอบคัดเลือกของนักศึกษาต่างชาติ
Division of Social Welfare/Division of International Liberal Arts/Division of International Business Information/Division of Nursing Care

วิธีการคัดเลือก Documents screening, Interview (in Japanese), Japanese writing examination, Essay
There is a system of admission available for students before arrival in Japan

Japanese Language Course

วิธีการคัดเลือก Documents screening, Interview with the guarantor, Confirmation of matters by telephone (if necessary)


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม