หมวดแผ่นดินไหว - 5. 「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」 | คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับชาวต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > 「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」

คู่มือการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับชาวต่างชาติ

ธุรกิจเป้าหมาย「สนับสนุนกิจการที่ช่วยเหลือชาวต่างชาติซึ่งพำนักในเมืองโตเกียว」


บัณฑิตวิทยาลัย

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Rikkyo University
International University of Japan
Meiji University
Kansai University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare
Sophia University
Hosei University

มหาวิทยาลัย

Kansai University
Hosei University
Hokkaido University
Meiji Gakuin University
Kanagawa University
Osaka University
Kobe Gakuin University
Sophia University
Yokohama National University
Tokyo International University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University
Rikkyo University
Tokyo University of Social Welfare
Musashino Art University
Daito Bunka University
Osaka University of Tourism
Fukui University of Technology
Chuo University
Showa Women's University

「ควรจะอพยพไปที่ไหนดี?」

หากเกิดแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นขึ้นและการอยู่ในบ้านจะก่อให้เกิดอันตรายก็ให้ทำการอพยพออกภายนอก แต่จะอพยพไปที่ใดได้บ้างนั้น ให้ลองพิจารณาตามสถานการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดและทำการอพยพดังลำดับต่อไปนี้

(1) สถานที่อพยพชั่วคราว (ที่รวมพลชั่วคราว)

ตามหลักทั่วไปแล้วให้อพยพออกไปยังพื้นที่โล่งก่อน เช่น สวนสาธารณะหรือสนามของโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน จากนั้นดูสถานการณ์สักระยะ สถานที่อพยพชั่วคราวมักจะถูกกำหนดขึ้นโดยเมืองนั้นๆ

(2) ลานอพยพ

ถ้าสถานที่อพยพชั่วคราวเริ่มไม่ปลอดภัย หรือเป็นอันตรายในการอพยพไปก็ให้ไปรวมตัวกันที่ลานหรือสวนสาธารณะที่กว้างกว่าเดิมซึ่งรองรับหากเกิดเพลิงไหม้ ลานอพยพจะถูกกำหนดขึ้นโดยเขตหรือจังหวัดนั้นๆ

(3) ศูนย์อพยพ

เป็นสถานที่สำหรับการดำรงชีพกรณีที่บ้านของตัวเองเสี่ยงต่อการพังถล่มจนไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้ เขตหรือจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดที่ตั้งศูนย์อพยพซึ่งโดยปกติมักเป็นโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

ลำดับของการอพยพมีระบุไว้ในแผนผังของ 「โฮมเพจข้อมูลการป้องกันพิบัติภัยโตเกียว (Tokyo Disaster Prevention Information Homepage)」 ซึ่งอธิบายเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

ถ้าเช่นนั้น สถานที่อพยพ หรือจุดอพยพในเขตที่อยู่อาศัยของตนเองอยู่ที่ไหนบ้าง

สำหรับโตเกียวได้มีการจัดทำ 「แผนที่สำหรับการรับมือภัยพิบัติของโตเกียว」 ไว้ ซึ่งจะทำให้รู้ได้ว่าสถานที่อพยพหรือจุดอพยพของหมู่บ้าน เมือง เขตอยู่ตรงไหนบ้าง

เวบไซต์อื่นๆของท้องถิ่น
เมืองซัปโปโร 「ต้องอพยพไปที่ไหนดี?」
เมืองโอซากา 「แผนที่การรับมือภัยพิบัติของแต่ละเขต」
เมืองโกเบ 「จุดอพยพขณะเกิดภัยพิบัติ」
เมืองฟุคุโอกะ 「แผนที่การรับมือภัยพิบัติเมืองฟุคุโอกะ」

นอกจากนี้ หากลองค้นหาด้วยคำว่า 「ชื่อหมู่บ้านเมืองเขต สถานที่อพยพ」 จากอินเตอร์เน็ต ก็น่าจะพบเวบไซต์ที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดทำขึ้นซึ่งในนั้นน่าจะมีตารางแสดงสถานที่อพยพแสดงไว้อยู่ ขอให้ทำการเช็คสถานที่อพยพหรือจุดการอพยพของเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่ให้ดีด้วย

ยกตัวอย่างกรณีของเขตบุงเคียวในกรุงโตเกียว เมื่อค้นหาด้วยค้ำว่า「เขตบุงเคียว สถานที่อพยพ」 ก็จะพบเพจของ 「สถานที่อพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ」 ขึ้นมา ซึ่งในเพจนั้นจะระบุถึงสถานที่อพยพหรือจุดอพยพตามย่านที่อยู่อาศัยโดยแสดงเป็นตารางชื่อ 「ตารางจุดอพยพ」 「ตารางสถานที่อพยพ」

PageTop

ในโฮมเพจหรือหนังสือแนะนำเรื่องการรับมือภัยพิบัติที่จัดทำขึ้นโดยหมู่บ้าน เมือง หรือเขตแต่ละเขตนั้น มักจะแสดงสถานที่อพยพหรือจุดอพยพด้วยข้อความ 「ทุกท่านที่อยู่ในเมือง ○○ หมู่ที่ ○ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ○~เลขที่ ○ ให้ไปที่โรงเรียนประถม ○○」 ซึ่งหากใครไม่รู้จักชื่อเขตหรือชื่อโรงเรียน หรือชื่อสวนสาธารณะที่กล่าวถึงก็จะไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ใด ถึงจะมีแสดงไว้ด้วยแผนที่ แต่หากเป็นคนอาศัยอยู่ต่างประเทศมาก่อนก็ย่อมจินตนาการไม่ออกหรือไม่รู้สภาพที่แท้จริงของถนนจากการดูแค่แผนที่ (ไม่รู้ว่าถนนั้นไกลหรือใกล้ขนาดไหน ทางที่ผ่านกว้างหรือแคบอย่างไร หรือสถานที่อพยพนั้นเป็นสภาพแบบไหน เป็นต้น)

ดังนั้นก่อนที่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง ขอแนะนำให้ลองหาเวลาเดินสำรวจด้วยตัวเองเพื่อดูการเดินทางไปยังสถานที่อพยพหรือจุดอพยพของย่านที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วย เพราะหากลองได้เดินดูทางจริงก็ย่อมจะจินตนาการได้ว่าทางเป็นเช่นไร ทางอาจจะไกลกว่าที่คิด หรือถนนบางเส้นอาจไม่มีทางเท้าทำให้เดินไม่ค่อยปลอดภัย หรือทางนี้มีสะพานซึ่งอาจเป็นอันตรายหากเดินข้ามไปตอนเกิดภัยพิบัติจริง เป็นต้น การเตรียมดูทางล่วงหน้าก็จะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกและรีบร้อนตอนที่ต้องอพยพจริงด้วย

นอกจากนี้ยังต้องศึกษาตำแหน่งหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมไว้ด้วย เช่น ชื่อสวนสาธารณะ ชื่อโรงเรียน ชื่อย่านหรือเขตรอบๆข้าง เป็นต้น เพราะหากตอนเกิดภัยพิบัติแล้วมีประกาศจากตำรวจหรือสถานีดับเพลิงว่า 「ขอให้ทุกท่านที่อาศัยในเมือง○○ อพยพไปยังสวนสาธารณะ○○ ด้วย!」 และถ้าหากเราไม่รู้ว่าว่าสวนสาธารณะนั้นอยู่ที่ใดก็จะทำอะไรไม่ถูกยิ่งขึ้น

PageTop

ดังที่เขียนไปแล้วก่อนหน้านี้ ว่าถ้าหากในบ้านปลอดภัยไม่มีเพลิงไหม้หรืออันตรายใดๆก็ไม่เป็นต้องอพยพ แต่กรณีดังด้านล่างนี้คือกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ

  • 1-1. กรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง
  • 1-2. กรณีที่มีความเสี่ยงห้องพังถล่ม
  • 1-3. กรณีที่มีประกาศอพยพจากสถานีตำรวจหรือสถานีดับเพลิง

ขอให้ระมัดระวังเรื่องต่อไปนี้เมื่อจะทำการอพยพ

  • 2-1. ก่อนออกจากบ้านจะต้องปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าและปิดวาล์วแก๊สให้เรียบร้อย
  • 2-2. สวมใส่รองเท้าที่แน่นหนาแข็งแรง
  • 2-3. พยายามมีสัมภาระติดตัวให้น้อยที่สุด
  • 2-4. ห้ามใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในการอพยพ ให้ใช้การเดิน
  • 2-5. พยายามอย่าไปคนเดียว ถ้าเป็นไปได้ให้ไปกับครอบครัว เพื่อน หรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม