แนะแนวการใช้ชีวิต ระมัดระวังเรื่องเสียงดัง | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ระมัดระวังเรื่องเสียงดัง

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

ระมัดระวังเรื่องเสียงดัง

อพาร์ตเมนท์บางแห่ง ผนังหรือพื้นห้องจะค่อนข้างบาง ทำให้ได้ยินเสียงจากห้องข้างเคียงหรือข้างบนได้ นอกจากนั้น อาจจะมีเสียงจากข้างนอกดังผ่านหน้าต่างเข้ามา การใช้ชีวิตในเมืองนั้น ต้องอดทนกับเสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อย(เสียงที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากการใช้ชีวิต) แต่การทำเสียงดังเป็นคนละประเด็น

ระวังเรื่องการทำเสียงดังกลางดึก

เมื่อเลยเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็พยายามจะระวังเสียงดังที่จะเกิดขึ้นจากการชีวิต แน่นอนว่าต้องระวังเสียงเปิด-ปิดประตู,ขึ้น-ลงบันได ลดเสียงโทรทัศน์ลง เมื่อเปิดวิทยุหรือCDต้องคำนึงถึงผู้อื่นโดยการใช้หูฟัง เป็นต้นโดยเฉพาะตอนกลางดึกขอให้ระวังเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่เกิดเสียงจากการสั่นสะเทือนเช่นเครื่องดูดฝุ่น,เครื่องซักผ้าเป็นต้น

เมื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือน

สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติเมื่อมีเพื่อนประเทศเดียวกันมาเยี่ยมเยือนการพูดคุยด้วยภาษาแม่อย่างเต็มที่เป็นเรื่องสำคัญกับสุขภาพจิตมาก การพูดโดยที่ไม่ระวังอาจจะทำให้เสียงดังกว่าที่ตนคิด เมื่อการรวมกลุ่มกันตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปอย่าลืมว่าเป็นเวลานอนหลับพักผ่อนของผู้คนรอบข้างดังนั้นขอให้ลดเสียงด้วย

หากถูกเตือนว่า 「หนวกหู!」

หากมีเสียงเนื่องจากความไม่พอใจว่า 「หนวกหู!」,หากอยู่ในขอบเขตที่สามารถเข้าใจได้ว่าถูกเตือนขอให้รับฟังไว้ ในกรณีที่คิดว่าเป็นการเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลขอให้สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนชาวญี่ปุ่นหรือที่ปรึกษาด้านการใช้ชีวิตของสถาบันการศึกษา เป็นต้นแล้วคิดว่าจะจัดการอย่างไร การตอบโต้ไปตามความรู้สึกไม่สามารถแก้ปัญหาได้

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม