ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「Y」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「Y」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「Y」


บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
Yamagata Prefectural University of Health Science
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
Yamagata Prefectural University of Health Science
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
Yamagata Prefectural Yonezawa University of Nutrition Sciences
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / รัฐบาล
Yamagata University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / รัฐบาล
Yamagata University
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
Yamaguchi College of Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Yamaguchi Gakugei University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Yamaguchi Gakugei University
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
Yamaguchi Junior College
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
Yamaguchi Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
Yamaguchi Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / รัฐบาล
Yamaguchi University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / รัฐบาล
Yamaguchi University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Yamamura Gakuen College
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Yamanashi Eiwa College
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Yamanashi Eiwa College
短期大学
ยามานาชิ / เอกชน
Yamanashi Gakuin Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Yamanashi Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Yamanashi Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
Yamanashi Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
Yamanashi Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / รัฐบาล
Yamanashi University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Yamano College of Aesthetics
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Yamato University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Yamazaki Gakuen University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Yamazaki Gakuen University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
YASHIMA GAKUEN University
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
Yasuda Women's College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Yasuda Women's University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Yasuda Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Yokkaichi Nursing and Medical Care University
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Yokkaichi Nursing and Medical Care University
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Yokkaichi University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / ท้องถิ่น
Yokohama City University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / ท้องถิ่น
Yokohama City University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Yokohama College of art and design
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Yokohama College of Commerce
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Yokohama College of Pharmacy
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / รัฐบาล
Yokohama National University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / รัฐบาล
Yokohama National University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Yokohama Soei University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Yokohama Soei University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Yokohama Women's Junior College
短期大学
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
Yonezawa Women's Junior College of Yamagata Prefecture

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม