ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「T」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「T」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「T」


มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Taisei Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Taisho University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Taisho University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Takachiho University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Takachiho University
短期大学
มิเอะ / เอกชน
Takada Junior College
短期大学
คากาวา / เอกชน
Takamatsu Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / เอกชน
Takamatsu University
มหาวิทยาลัย
คากาวา / เอกชน
Takamatsu University
มหาวิทยาลัย
โทยามา / เอกชน
Takaoka University of Law
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Takarazuka University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Takarazuka University of Art and Design
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Takarazuka University of Medical and Health Care
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Takasaki City University of Economics
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Takasaki City University of Economics
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Takasaki University of Commerce
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Takasaki University of Commerce
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Takasaki University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Takasaki University of Health and Welfare
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Takayama College of Car Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Takushoku University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Takushoku University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Takushoku University Hokkaido Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tama Art University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tama Art University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tama University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Tama University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tamagawa University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tamagawa University
短期大学
ยามานาชิ / เอกชน
Teikyo Gakuen Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Teikyo Heisei University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Teikyo Heisei University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Teikyo Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Teikyo University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, โทชิกิ / เอกชน
Teikyo University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Teikyo University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Teikyo University of Science
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Teikyo University of Science
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Teisei Gakuen Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / มหาวิทยาลัยต่างประเทศ วิทยาเขตญี่ปุ่น
Temple University, Japan Campus
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / มหาวิทยาลัยต่างประเทศ วิทยาเขตญี่ปุ่น
Temple University, Japan Campus
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Tenri Health Care University
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Tenri University
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Tenri University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Tenshi College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Tenshi College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Test University 2
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Tezukayama Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Tezukayama Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Tezukayama University
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Tezukayama University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
The Graduate school for the Creation of New Photonics Industries
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
The Graduate School of Project Design
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / รัฐบาล
The Graduate University for Advanced Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
The International University of Kagoshima
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
The Japanese Red Cross Akita Cllege of Nursing
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
The Japanese Red Cross Akita College of Nursing
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
The Japanese Red Cross College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
The Japanese Red Cross College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
The Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
The Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
The Japanese Red Cross Junior College of Akita
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
The Jikei University School of Medicine
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
The Jikei University School of Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
The Nippon Dental University
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
The Nippon Dental University College at Niigata
短期大学
โตเกียว / เอกชน
The Sanno Institute of Managemant
短期大学
โตเกียว / เอกชน
The Sanno Institute of Management
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
The University of Aizu
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
The University of Aizu
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
The University of Electro Communications
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
The University of Electro-Communications
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
The University of Fukuchiyama
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
The University of Human Environments
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
The University of Kitakyushu
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
The University of Kitakyushu
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / ท้องถิ่น
The University of Shiga Prefecture
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / ท้องถิ่น
The University of Shiga Prefecture
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิมาเนะ / ท้องถิ่น
The University of Shimane
มหาวิทยาลัย
ชิมาเนะ / ท้องถิ่น
The University of Shimane
短期大学
ชิมาเนะ / ท้องถิ่น
The University of Shimane Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
The University of Tokyo
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Toho College of Music
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toho College of Music
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Toho Gakuen College of Drama and Music
บัณฑิตวิทยาลัย
โทยามา / เอกชน
Toho Gakuen Graduate School of Music
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toho Gakuen School of Music
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toho Gakuen School of Music
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Toho Junior College of Music
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toho University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toho University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Bunka Gakuen University
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
TOHOKU BUNKYO College
短期大学
ยามากาตะ / เอกชน
Tohoku Bunkyo Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Fukushi University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Fukushi University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Gakuin University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Medical and Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Medical and Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Seikatsu Bunka University
短期大学
มิยากิ / เอกชน
Tohoku Seikatsu Bunka University Junior College
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / รัฐบาล
Tohoku University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / รัฐบาล
Tohoku University
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
Tohoku University of Art & Design
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
Tohoku University of Art and Design
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
Tohoku University of Community Service and Science
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
Tohoku University of Community Service and Science
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Tohoku Women's College
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
Tohoku Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Tohto College of Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Toin University of Yokohama
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Toin University of Yokohama
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Toita Women's College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Tokai Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Tokai Gakuen University
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Tokai Gakuin College
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Tokai Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Tokai Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Tokai University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว, ชิซุโอกะ, คุมาโมโตะ, ฮอกไกโด / เอกชน
Tokai University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokai University Junior College
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Tokai University Junior College of Nursing and Medical Technology
短期大学
โอซากา / เอกชน
Tokiwa College
短期大学
อิบารากิ / เอกชน
Tokiwa Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Tokiwa University
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Tokiwa University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Tokiwakai Gakuen University
短期大学
ชิซุโอกะ / เอกชน
Tokoha Univ. Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Tokoha University
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Tokoha University
短期大学
โทคุชิมา / เอกชน
Tokushima Bunri Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
Tokushima Bunri University
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
Tokushima Bunri University
短期大学
โทคุชิมา / เอกชน
Tokushima College of Technology
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
Tokushima University
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
Tokushima University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Tokuyama University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Tokyo Christian Institute
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Tokyo Christian University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
Tokyo City University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
Tokyo City University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo College of Music
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo College of Music
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokyo College of Transport Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Denki University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Denki University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Tokyo Dental College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Dental College
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Dental Junior College
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โตเกียว
Tokyo Designer Gakuin College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Fuji University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Fuji University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Future University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo Gakugei University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo Gakugei University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Health Care University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Health Care University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo Institute of Technology
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โตเกียว
Tokyo Institute of Tourism
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Tokyo International University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Tokyo International University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Junshin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Kasei Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Kasei University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Kasei University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Kasei University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Kaseigakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Keizai University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Keizai University
短期大学
ชิบะ / เอกชน
Tokyo Management College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo Medical and Dental University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo Medical and Dental University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Medical University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Medical University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / ท้องถิ่น
Tokyo Metropolitan University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / ท้องถิ่น
Tokyo Metropolitan University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Tokyo Polytechnic University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Polytechnic University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Rissho Junior College
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โตเกียว
Tokyo School of Business
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Seiei College
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Seitoku College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Seitoku University
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Tokyo Seitoku University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Union Theological Seminary
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Union Theological Seminary
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Tokyo Unitersity of Science, SUWA
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Agriculture
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Agriculture
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of Agriculture and Technology
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of Agriculture and Technology
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of Foreign Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of Foreign Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Tokyo University of Information Sciences
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Tokyo University of Information Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of Marine Science and Technology
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of Marine Science and Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Pharmacy & Life Science
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Pharmacy and Life Science
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, ชิบะ / เอกชน
Tokyo University of Science
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Science
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Tokyo University of Science, SUWA
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
Tokyo University of Science, Yamaguchi
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
Tokyo University of Science, Yamaguchi
มหาวิทยาลัย
กุนมะ, โตเกียว, ไอจิ / เอกชน
Tokyo University of Social Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ, ไอจิ, โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Social Welfare
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Tokyo University of Social Welfare Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Technology
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo University of Technology
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of the Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Tokyo University of the Arts
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โตเกียว
Tokyo Visual Art
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Woman's Christian University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Woman's Christian University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Women's College of Physical Education
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Women's Junior College of Physical Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Women's Medical University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Women's Medical University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Zokei University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tokyo Zokei University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Tomakomai Komazawa University
短期大学
โทยามา / เอกชน
Tooyama College of Welfare Science
短期大学
ทตโตริ / เอกชน
Tottori College
มหาวิทยาลัย
ทตโตริ / เอกชน
Tottori College of Nursing
มหาวิทยาลัย
ทตโตริ / รัฐบาล
Tottori University
บัณฑิตวิทยาลัย
ทตโตริ / รัฐบาล
Tottori University
มหาวิทยาลัย
ทตโตริ / ท้องถิ่น
Tottori University of Environmental Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
ทตโตริ / ท้องถิ่น
Tottori University of Environmental Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Touhoku Bunka Gakuen University
短期大学
โทยามา / เอกชน
Toyama College
บัณฑิตวิทยาลัย
โทยามา / ท้องถิ่น
Toyama Prefectural University
มหาวิทยาลัย
โทยามา / ท้องถิ่น
Toyama Prefectural University
มหาวิทยาลัย
โทยามา / เอกชน
Toyama University of International Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toyo Eiwa University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว / เอกชน
Toyo Eiwa University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toyo Gakuen University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Toyo Junior College of Food Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toyo University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, กุนมะ, ไซตามะ / เอกชน
Toyo University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Toyogakuen University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Toyohashi Sozo College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Toyohashi Sozo University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Toyohashi Sozo University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Toyohashi University of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Toyohashi University of Technology
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Toyooka College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Toyota Technological Institute
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Toyota Technological Institute
短期大学
มิเอะ / ท้องถิ่น
Tsu City College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tsuda College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Tsuda College
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Tsukuba Gakuin University
短期大学
อิบารากิ / เอกชน
Tsukuba International Junior College
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Tsukuba International University
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
Tsuru University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
Tsuru University
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / ท้องถิ่น
Tsuruga Nursing University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Tsurukawa Women's Junior College
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Tsurumi Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Tsurumi University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Tsurumi University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Test Data

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม