ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「S」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「S」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「S」


มหาวิทยาลัย
ซากะ / รัฐบาล
Saga University
บัณฑิตวิทยาลัย
ซากะ / รัฐบาล
Saga University
短期大学
ซากะ / เอกชน
Saga Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Sagami Women's University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Sagami Women's University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Sagami Womens University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Institute of Technology
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Junshin Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Medical College
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Medical School
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Medical University College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / ท้องถิ่น
Saitama Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / ท้องถิ่น
Saitama Prefectural University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Toho Junior College
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / รัฐบาล
Saitama University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / รัฐบาล
Saitama University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Saitama Women's Junior College
短期大学
โอซากา / เอกชน
Sakai Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Saku University
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Saku Univesity
短期大学
ฟุกุชิมา / เอกชน
Sakurano Seibo Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Sakushin Gakuin University
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Sakushin Gakuin University
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
Sakushin Gakuin University Women's College
短期大学
โอคายามา / เอกชน
Sakuyo Junior College of Music
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Saniku Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Sanno University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
SANNO University
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
Sano College
短期大学
โอคายามา / เอกชน
Sanyo Gakuen College
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Sanyo Gakuen University
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
Sanyo Women's College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Sapporo City University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo International University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo International University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo International University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Sapporo Medical University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Sapporo Medical University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo Otani Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo Otani University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo University of Health Sciences
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Sapporo University Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Sappro City University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
SBI Graduate School
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Seian University of Art and Design
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Seibi Gakuen College
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Seigakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Seigakuin University Graduate School
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Seijo University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Seijo University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Seijoh University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Seijoh University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Seika Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Seikei University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Seikei University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Seinan Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Seinan Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Seinan Jo Gakuin University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Seinan Jo Gakuin University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Seirei Christopher University
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Seirei Christopher University
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
Seirei Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Seisa University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Seisa University
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Seisen Jogakuin College
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Seisen Jogakuin College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Seisen University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Seisen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Seisen University
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Seisen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Seitoku University
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Seitoku University
短期大学
ชิบะ / เอกชน
Seitoku University Junior College
短期大学
มิยากิ / เอกชน
Seiwa Gakuen College
短期大学
ชิบะ / เอกชน
Seiwa Junior College
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Seiwa Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Seiwa University
短期大学
มิยากิ / เอกชน
Sendai Seiyo Gakuin College
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Sendai Shirayuri Women's College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Sendai University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Sendai University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Senri Kinran University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Senshu University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Senshu University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Senzoku Gakuen College of Music
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Senzoku Gakuen College of Music
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Senzoku Junior College of Childhood Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Setsunan University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Setsunan University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, ไซตามะ / เอกชน
Shibaura Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, ไซตามะ / เอกชน
Shibaura Institute of Technology
短期大学
ชิกะ / เอกชน
Shiga Bunkyo Unior College
短期大学
ชิกะ / เอกชน
Shiga Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
Shiga University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
Shiga University
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
Shiga University of Medical Science
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
Shiga University of Medical Science
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Shigakkan University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Shigakkan University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Shigakkan University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
Shigakukan University
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
Shigakukan University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Shijonawate Gakuen Junior College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Shijonawate Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / เอกชน
Shikoku Gakuin University
มหาวิทยาลัย
คากาวา / เอกชน
Shikoku Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
Shikoku University
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
Shikoku University
短期大学
โทคุชิมา / เอกชน
Shikoku University Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิมาเนะ / รัฐบาล
Shimane University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิมาเนะ / รัฐบาล
Shimane University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
Shimonoseki City University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
Shimonoseki City University
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
Shimonoseki Junior College
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Shinshu Junior College
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / รัฐบาล
Shinshu University
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / รัฐบาล
Shinshu University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Shiraume Gakuen
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Shiraume Gakuen
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Shiraume Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Shirayuri University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Shirayuri University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Shiseikan University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Shitennoji University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Shitennoji University
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Shizuoka Eiwa Gakuin University
短期大学
ชิซุโอกะ / เอกชน
Shizuoka Eiwa Gakuin University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Shizuoka Institute of Science and Technology
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Shizuoka Institute of Science and Technology
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Shizuoka Sangyo University
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / รัฐบาล
Shizuoka University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / รัฐบาล
Shizuoka University
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
Shizuoka University of Art and Culture
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
Shizuoka University of Art and Culture
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Shizuoka University of Welfare
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Shobi University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Shobi University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Shoei Junior College
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Shogen Junior College
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Shohoku College
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Shoin University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Shoin University
短期大学
คุมาโมโตะ / เอกชน
Shokei College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Shokei Gakuin University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Shokei Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Shonan Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Shonan Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Shonan University of Medical Sciences
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Shoukei University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Showa Academia Musicae
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Showa College of Music
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Showa Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Showa Pharmaceutical University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Showa University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Showa University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Showa University of Music
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Showa Women's University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Showa Women's University
短期大学
ชิบะ / เอกชน
Showagakuin Junior College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Shubun University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Shubun University Junior College
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Shuchiin University
短期大学
โอคายามา / เอกชน
Shujitsu Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Shujitsu University
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Shujitsu University
短期大学
อิวาเตะ / เอกชน
Shuko Junior College
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Shukugawa Gakuin College
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Shukutoku University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Shukutoku University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Shukutoku University Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Shumei University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Soai University
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Sojo University
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Sojo University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Soka University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Soka University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Soka Women's College
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Sonoda Women's College
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Sonoda Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Sophia University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Sophia University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Sophia University Junior College Division
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
St. Agnes' University
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
St. Catherine Junior College
มหาวิทยาลัย
เอฮิมา / เอกชน
St. Catherine University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
St. Cecilia Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
St. Luke's International University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
St. Luke's International University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
St. Margaret's Junior College
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
St. Marianna University School of Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
St. Marry's College
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
St.Marianna University School of Medicine
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
St.Mary's College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Sugino Fashion College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Sugino Fashion College
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Sugino Fashion Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Sugiyama Jogakuen University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Sugiyama Jogakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Surugadai University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Surugadai University
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Suzuka International University
短期大学
มิเอะ / เอกชน
Suzuka Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Suzuka University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Suzuka University of Medical Science
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Suzuka University of Medical Science

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม