ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「J」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「J」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「J」


บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
J. F. Oberlin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
J. F. Oberlin University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / รัฐบาล
Japan Advanced Institute of Science and Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan College of Social Work
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan College of Social Work
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โตเกียว
Japan Electronics College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Japan Health Care College
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Japan Institute of the Moving Image
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Lutheran College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Lutheran College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Professional School of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Japan University of Economics
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan University of Economics
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Japan University of Economics (Fukuoka Campus)
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Japan University of Economics (Kobe Sannomiya Campus)
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Japan University of Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Women's College of Physical Education
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Women's College of Physical Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Women's University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Japan Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Japanese Red Cross Hiroshima College of Nursing
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Japanese Red Cross Hiroshima College of Nursing
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Jichi Medical University
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Jichi Medical University
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
Jin Ai University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
Jin-ai University
短期大学
ฟุคุอิ / เอกชน
Jin-ai Women's College
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Jissen Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Jissen Women's University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Jissen Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Jobu University
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Jobu University
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
Joetsu University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
Joetsu University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Josai International University
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Josai International University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Josai University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Josai University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Josai University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Joshibi Junior College of Art and Design
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Joshibi University of Art and Design
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Joshibi University of Art and Design
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Jumonji University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Jumonji University
短期大学
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
Junior College Division, University of Aizu
短期大学
โอซากา / เอกชน
Junior College of Osaka College of Music
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Junior College of Ryukoku University
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Junior College of Takasaki University of Commerce
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Junshin Junior College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Junshingakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Juntendo University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Juntendo University

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม