ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「I」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「I」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「I」


บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Ibaraki Christian University
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
Ibaraki Christian University
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / ท้องถิ่น
Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / ท้องถิ่น
Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / รัฐบาล
Ibaraki University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / รัฐบาล
Ibaraki University
短期大学
อิบารากิ / เอกชน
Ibaraki Women's institute
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Ichinomiya Kenshin University
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Iida Women's Junior College
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Ikenobo Junior College
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Ikuei Junior College
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
Imabari Meitoku Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
Institute of Advanced Media Art and Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Institute of Information Security
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Institute of Technologists
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Institute of Technologists
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
International Art & Design College
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
International Beauty & Fashon College
短期大学
โอซากา / เอกชน
International Buddhist University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
International Budo University
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
International Budo University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
International Christian University (ICU)
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
International Christian University (ICU)
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
International College for Postgraduate Buddhist Studies
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
International IT&Engineering College
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
International Medical Technology College
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
International Pacific University
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
International Pacific University Women's College
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
International University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
International University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
International University of Japan
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
International University of Kagoshima
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
Ishikawa Prefectural Nursing University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
Ishikawa Prefectural Nursing University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
Ishikawa Prefectural University
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
Ishikawa Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Ishinomaki Senshu University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Ishinomaki Sensyu University
短期大学
ฟุกุชิมา / เอกชน
Iwaki Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Iwaki Meisei University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Iwaki Meisei University
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
Iwakuni Junior College
短期大学
อิวาเตะ / เอกชน
Iwate College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
อิวาเตะ / เอกชน
Iwate Medical University
มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / เอกชน
Iwate Medical University
มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / ท้องถิ่น
Iwate Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิวาเตะ / ท้องถิ่น
Iwate Prefectural University
短期大学
อิวาเตะ / ท้องถิ่น
Iwate Prefectural University Morioka Junior College
短期大学
อิวาเตะ / ท้องถิ่น
Iwate Prefectural University, Miyako College
มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / เอกชน
Iwate Univercity of Health and Medical Sciences
มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / รัฐบาล
Iwate University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิวาเตะ / รัฐบาล
Iwate University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Izumi Junior College

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม