ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「H」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「H」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「H」


短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
Hachinohe Gakuin Junior College
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Hachinohe Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Hachinohe Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Hachinohe Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
HAGOROMO University of International Studies
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Hakodate Junior College
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Hakodate Otani College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hakodate University
短期大学
นารา / เอกชน
Hakuho College
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Hakuoh University
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Hakuoh University
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
Hamamatsu Gakuin University
短期大学
ชิซุโอกะ / เอกชน
Hamamatsu Gakuin University Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / รัฐบาล
Hamamatsu University School of Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / รัฐบาล
Hamamatsu University School of Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Hanazono University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Hanazono University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Hannan University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Hannan University
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Health Science University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Health Sciences University of Hokkaido
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Health Sciences University of Hokkaido
短期大学
เกียวโต / เอกชน
HeianJogakuin(St.Agnes)University
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Heisei College of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Heisei College of Music
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Heisei International University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Heisei International University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Higashi Chikushi Junior College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Higashi Nippon International University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Higashi Osaka College
短期大学
โออิตะ / เอกชน
Higashikyushu Junior College
短期大学
โอซากา / เอกชน
Higashiosaka Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hijiyama University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hijiyama University
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hijiyama University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Himeji Dokkyo University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Himeji Dokkyo University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Himeji Hinomoto College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Himeji University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Himeji University
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Hirosaki Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Hirosaki Gakuin University
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / รัฐบาล
Hirosaki University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / รัฐบาล
Hirosaki University
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
Hirosaki University of Health and Wefare Junior College
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshiima Bunka Two-year College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Bunka Gakuen University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Bunka Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Bunkyo Women's University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Bunkyo Women's University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
Hiroshima City University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
Hiroshima City University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Cosmopolitan University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima International University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima International University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Jogakuin University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Jogakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Kokusai Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Kokusai Gakuin University
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Kokusai Gakuin University Jidosha Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Shudo University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima Shudo University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / รัฐบาล
Hiroshima University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / รัฐบาล
Hiroshima University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima University of Economics
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Hiroshima University of Economics
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Hitotsubashi University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Hitotsubashi University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkai Gakuen University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkai School of Commerce
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkai School of Commerce
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkai-Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido Bunkyo University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido Bunkyo University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido Chitose College of Rehabilitation
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido College of Pharmacy
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido College of Pharmacy
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido Information University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido Information University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido Musashi Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Hokkaido University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Hokkaido University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Hokkaido University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Hokkaido University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido University of Science
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido University of Science
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokkaido University of Science Junior College
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
Hokuriku Gakuin Junior College
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Hokuriku University
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Hokuriku University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokusei Gakuen University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokusei Gakuen University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokusei Gakuen University Junior College
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokusho College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokusho University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Hokusho University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Hollywood Graduate school of Beauty Business
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Honan College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Hosei University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Hosei University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Hosen College of Childfood Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Hoshi University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Hoshi University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Human Arts and Sciences
短期大学
มิเอะ / เอกชน
Humanitec Junior College
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo College of Medicine
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo College of Medicine
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo College of Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Hyogo University of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
Hyogo University of Teacher Education
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
Hyogo University of Teacher Education

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม