ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「G」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「G」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「G」


บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Gakushuin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Gakushuin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Gakushuin Women's College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Gakushuin Women's College
短期大学
กิฟุ / ท้องถิ่น
Gifu City Women's College
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
Gifu College of Nursing
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Gifu Junior College of Health Schiende
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu Keizai University
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu Keizai University
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
Gifu Pharmaceutical University
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
Gifu Pharmaceutical University
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Gifu Shotoku Gakuen Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu Shotoku Gakuen University
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu Shotoku Gakuen University
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / รัฐบาล
Gifu University
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / รัฐบาล
Gifu University
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu University of Medical Science
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu University of Medical Science
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu Women's University
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Gifu Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
Graduate School of Education Nara University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Graduate School of Management, Globis University
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
Graduate School of Nursing, Gifu College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Gumma Paz College
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Gumma Paz College
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Gunma Prefectural College of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Gunma Prefectural College of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Gunma Prefectural Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Gunma Prefectural Women's University
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / รัฐบาล
Gunma University
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / รัฐบาล
Gunma University
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Gunma University of Health and Welfare
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Gunma University of Health andl Welfare Two-year College Course
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Gunma University of Social Welfare

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม