ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「F」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「F」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「F」


บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Ferris University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Ferris University
มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / เอกชน
Fuji University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิวาเตะ / เอกชน
Fuji University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Fuji Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Fuji Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Fujita Health University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Fujita Health University
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
Fukui Health Science University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
Fukui Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / ท้องถิ่น
Fukui Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุคุอิ / ท้องถิ่น
Fukui Prefecture University
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
Fukui University of Technology
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka College of Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Dental College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Dental College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Insitute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Institute of Technology
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Institute of Technoloty, Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Jo Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Jogakuin University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Jogakuin University Junior College
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Junior College for Kindergarten Teachers
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Nursing College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
Fukuoka Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
Fukuoka Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
Fukuoka Women's University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
Fukuoka Women's University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Fukuoka Jo Gakuin
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Fukushima College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Fukushima College
短期大学
ฟุกุชิมา / เอกชน
Fukushima College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
Fukushima Medical University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
Fukushima Medical University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / รัฐบาล
Fukushima University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / รัฐบาล
Fukushima University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Fukuyama City University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
Fukuyama City University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Fukuyama Heisei University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Fukuyama University
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Fukuyama University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
Fukuyama Heisei University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Future University Hakodate
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Future University Hakodate

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม