ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「B」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「B」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「B」


บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Baika Women's University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Baika Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Baiko Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Baiko Gakuin University
短期大学
โออิตะ / เอกชน
Beppu Mizobegakuen College
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
Beppu University
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
Beppu University
短期大学
โออิตะ / เอกชน
Beppu University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Biwako Seikei Sport College
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Biwako Seikei Sport College
短期大学
ชิกะ / เอกชน
Biwako-Gakuin College
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
Biwako-Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Bukkyo University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Bukkyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Bunka Fashion Graduate University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Bunka Gakuen Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Bunka Gakuen University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Bunka Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Bunkyo Gakuin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Bunkyo Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Bunkyo University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Bunkyo University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Bunri University of Hospitality
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Bunsei University of Art
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Bunsei University of Art
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Business Breakthrough University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Business Breakthrough University

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม