ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「A」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「A」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「A」


บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / ท้องถิ่น
Advanced Institute of Industrial Technology
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Bunkyo somen's College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Bunkyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Bunkyo University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Gakuin Umiversity Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Gakuin University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Gakusen College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Gakusen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Institute of Technology
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Konan College
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Medical Collage
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Medical University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Medical University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Mizuho College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Mizuho College
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Mizuho Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
Aichi Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
Aichi Prefectural University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Sangyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Sangyo University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi Sangyo University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Shukutoku University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Shukutoku University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi Toho University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi University
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi University Junior College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Aichi University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
Aichi University of Education
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi University of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Aichi University of Technology
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Aichi University of Technology Junior College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
Aichi University of the Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
Aichi University of the Arts
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Aikoku Gakuen Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Aikoku University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Aino University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Aino University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Aino University Junior College
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Akikusa Gakuen
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
Akita International University
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
Akita International University
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
Akita Nutrition Junior College
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
Akita Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
Akita Prefectural University
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / รัฐบาล
Akita University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / รัฐบาล
Akita University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
Akita University of Art
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
Akita University of Art
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
Akita University of Nursing and Welfare
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
คากาวา
Anabuki Business College Japanese Courses
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
Aomori Akenohoshi Junior College
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Aomori Chuo Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Aomori Chuo Gakuin University
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
Aomori Chuo Junior College
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
Aomori Public University
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
Aomori Public University
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Aomori University
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
Aomori University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
Aomori University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Aoyama Gakuin University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว / เอกชน
Aoyama Gakuin University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Aoyama Gakuin Women's Junior College
短期大学
โตเกียว / เอกชน
ARIAKE Junior College of Education and Art
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Asahi University
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
Asahi University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Asahikawa Medical University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Asahikawa Medical University
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Asahikawa University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
Asahikawa University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Asahikawa University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Ashikaga Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Ashikaga Institute of Technology
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
Ashikaga Jr. College
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Ashiya College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Ashiya University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Ashiya University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Asia University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Asia University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Atomi University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Atomi University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Azabu University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Azabu University

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม