ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「り」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「り」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「り」


短期大学
โตเกียว / เอกชน
立教女学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
立教大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, ไซตามะ / เอกชน
立教大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
立正大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
立正大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
立命館アジア太平洋大学(APU)
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
立命館アジア太平洋大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
立命館大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา, เกียวโต, ชิกะ / เอกชน
立命館大学
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / รัฐบาล
琉球大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / รัฐบาล
琉球大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
龍谷大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
龍谷大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
龍谷大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
流通科学大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
流通科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
流通経済大学
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
流通経済大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
了徳寺大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม