ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「ひ」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「ひ」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「ひ」


มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
東大阪大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
東大阪大学短期大学部
短期大学
โออิตะ / เอกชน
東九州短期大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
東筑紫短期大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
東日本国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
光産業創成大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
ビジネス・ブレークスルー大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
ビジネス・ブレークスルー大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
比治山大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
比治山大学
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
比治山大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
一橋大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
一橋大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
姫路大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
姫路大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
姫路獨協大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
姫路獨協大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
姫路日ノ本短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫医科大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫医療大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫医療大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
兵庫教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
兵庫教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
兵庫県立大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
兵庫県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
兵庫大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
弘前医療福祉大学
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
弘前医療福祉大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
弘前学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
弘前学院大学
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / รัฐบาล
弘前大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / รัฐบาล
弘前大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島経済大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島経済大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島工業大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島国際学院大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島国際学院大学
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島国際学院大学自動車短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島国際大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島修道大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島修道大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島女学院大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島女学院大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
広島市立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
広島市立大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / รัฐบาล
広島大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / รัฐบาล
広島大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島都市学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島文化学園大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島文化学園大学
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島文化学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島文教女子大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
広島文教女子大学
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
びわこ学院大学
短期大学
ชิกะ / เอกชน
びわこ学院大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
びわこ成蹊スポーツ大学
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
びわこ成蹊スポーツ大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม