ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「に」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「に」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「に」


มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟医療福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟医療福祉大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟経営大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
新潟県立看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
新潟県立看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
新潟県立大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
新潟県立大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟工科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟工科大学
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟工業短期大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟国際情報大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟産業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟産業大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟青陵大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟青陵大学
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟青陵大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
新潟大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
新潟大学
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟中央短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟薬科大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟リハビリテーション大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
新潟リハビリテーション大学
短期大学
กุนมะ / เอกชน
新島学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
新見公立大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
新見公立大学
短期大学
โอคายามา / ท้องถิ่น
新見公立短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ซากะ / เอกชน
西九州大学
มหาวิทยาลัย
ซากะ / เอกชน
西九州大学
短期大学
ซากะ / เอกชน
西九州大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西日本工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西日本工業大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西日本短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
二松学舎大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
二松学舎大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
日本工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本工業大学大学院
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本歯科大学
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
日本歯科大学新潟短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本獣医生命科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
日本赤十字秋田看護大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
日本赤十字九州国際看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本体育大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本体育大学
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
日本文理大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
新渡戸文化短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本医科大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
日本医療科学大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
日本医療大学
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
日本ウェルネススポーツ大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
日本映画大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本教育大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
日本経済大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本経済大学(東京渋谷キャンパス)
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
日本経済大学(神戸三宮キャンパス)
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
日本経済大学(福岡キャンパス)
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本歯科大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
日本歯科大学東京短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本社会事業大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本社会事業大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本獣医生命科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本女子体育大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本女子体育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本女子大学
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
日本赤十字秋田看護大学
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
日本赤十字秋田短期大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本赤十字看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本赤十字看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
日本赤十字九州国際看護大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
日本赤十字豊田看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
日本赤十字広島看護大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
日本赤十字広島看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
日本赤十字北海道看護大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
日本赤十字北海道看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
日本大学短期大学部
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
โตเกียว
日本電子専門学校
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
日本福祉大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
日本福祉大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本文化大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / เอกชน
日本文理大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
日本保健医療大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
日本薬科大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
人間環境大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
人間環境大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
人間総合科学大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
人間総合科学大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม