ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「な」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「な」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「な」


มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
長岡技術科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
長岡技術科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
長岡造形大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
長岡造形大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
長岡大学
短期大学
คุมาโมโตะ / เอกชน
中九州短期大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎ウエスレヤン大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎外国語大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / ท้องถิ่น
長崎県立大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / ท้องถิ่น
長崎県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎国際大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎純心大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎純心大学
短期大学
นางาซากิ / เอกชน
長崎女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎総合科学大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
長崎総合科学大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / รัฐบาล
長崎大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / รัฐบาล
長崎大学
短期大学
นางาซากิ / เอกชน
長崎短期大学
短期大学
กิฟุ / เอกชน
中日本自動車短期大学
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / ท้องถิ่น
長野県看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / ท้องถิ่น
長野県看護大学
短期大学
นากาโนะ / ท้องถิ่น
長野県短期大学
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
長野女子短期大学
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
長野大学
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
長野保健医療大学
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
長浜バイオ大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
長浜バイオ大学大学院
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
中村学園大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
中村学園大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
中村学園大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋音楽大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋音楽大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋外国語大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋外国語大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋学院大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋学院大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋学芸大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋学芸大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
名古屋経営短期大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋経済大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋経済大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋芸術大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋芸術大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
名古屋工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
名古屋工業大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋産業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋産業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋商科大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋商科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋女子大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋女子大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
名古屋女子大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
名古屋市立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
名古屋市立大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋造形大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋造形大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
名古屋大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
名古屋大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
名古屋短期大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
名古屋文化短期大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
名古屋文理大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
名古屋文理大学短期大学部
短期大学
ไอจิ / เอกชน
名古屋柳城短期大学
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
松山短期大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
名寄市立大学
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
奈良学園大学
短期大学
นารา / เอกชน
奈良学園大学奈良文化女子短期大学部
มหาวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
奈良教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
奈良教育大学
短期大学
นารา / เอกชน
奈良芸術短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / ท้องถิ่น
奈良県立医科大学
มหาวิทยาลัย
นารา / ท้องถิ่น
奈良県立医科大学
มหาวิทยาลัย
นารา / ท้องถิ่น
奈良県立大学
短期大学
นารา / เอกชน
奈良佐保短期大学
มหาวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
奈良女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
奈良女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / รัฐบาล
奈良先端科学技術大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
奈良大学
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
奈良大学
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
鳴門教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
鳴門教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
南山大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
南山大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม