ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「と」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「と」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「と」


短期大学
โตเกียว / เอกชน
戸板女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
東亜大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
東亜大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
桐蔭横浜大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
桐蔭横浜大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
東海学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
東海学院大学
短期大学
กิฟุ / เอกชน
東海学院大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
東海学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
東海学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
東海大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว, ชิซุโอกะ, คุมาโมโตะ, ฮอกไกโด / เอกชน
東海大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
東海大学医療技術短期大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東海大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京有明医療大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京有明医療大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京医科歯科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京医科歯科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京医療学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京医療保健大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京医療保健大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京音楽大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京音楽大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京外国語大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京外国語大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京海洋大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京海洋大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京学芸大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京学芸大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京家政学院大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京家政学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京家政大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京家政大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東京家政大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
東京基督教大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
東京基督教大学
短期大学
ชิบะ / เอกชน
東京経営短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京経済大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京経済大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京藝術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京藝術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京工科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京工科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
東京工芸大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京工芸大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東京交通短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
東京国際大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
東京国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
東京歯科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京歯科大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東京歯科大学短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京慈恵会医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京慈恵会医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京純心大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
東京情報大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
東京情報大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京女子医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京女子医科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京女子体育大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東京女子体育短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京神学大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京神学大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京聖栄大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京成徳大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
東京成徳大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東京成徳短期大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京造形大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京造形大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京電機大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京電機大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
東京都市大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
東京都市大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京農業大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京農業大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京農工大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
東京農工大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ, โตเกียว, ไอจิ / เอกชน
東京福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ, ไอจิ, โตเกียว / เอกชน
東京福祉大学
短期大学
กุนมะ / เอกชน
東京福祉大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京富士大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京富士大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京未来大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京薬科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, ชิบะ / เอกชน
東京理科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東京理科大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東京立正短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
同志社女子大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
同志社女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
同志社大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
同志社大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
東都医療大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
道都大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
東邦音楽大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東邦音楽大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
東邦音楽短期大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
桐朋学園芸術短期大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
桐朋学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
桐朋学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทยามา / เอกชน
桐朋学園大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東邦大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東邦大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
同朋大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
同朋大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北医科薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北学院大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
東北芸術工科大学
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
東北芸術工科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
東北公益文科大学
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
東北公益文科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北工業大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北工業大学
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
東北女子大学
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
東北女子短期大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北生活文化大学
短期大学
มิยากิ / เอกชน
東北生活文化大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / รัฐบาล
東北大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / รัฐบาล
東北大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北福祉大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北文化学園大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北文化学園大学
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / เอกชน
東北文教大学
短期大学
ยามากาตะ / เอกชน
東北文教大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
東北医科薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東洋英和女学院大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว / เอกชน
東洋英和女学院大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東洋学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東洋学園大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
東洋食品工業短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
東洋大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, กุนมะ, ไซตามะ / เอกชน
東洋大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
常磐会学園大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
常磐会短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
常磐大学
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / เอกชน
常磐大学
短期大学
อิบารากิ / เอกชน
常磐短期大学
短期大学
โทคุชิมา / เอกชน
徳島工業短期大学
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
徳島大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / รัฐบาล
徳島大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
徳島文理大学
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
徳島文理大学
短期大学
โทคุชิมา / เอกชน
徳島文理大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
徳山大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
常葉大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
常葉大学
短期大学
ชิซุโอกะ / เอกชน
常葉大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
獨協医科大学
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
獨協医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
獨協大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
獨協大学
มหาวิทยาลัย
ทตโตริ / เอกชน
鳥取看護大学
มหาวิทยาลัย
ทตโตริ / รัฐบาล
鳥取大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ทตโตริ / รัฐบาล
鳥取大学
短期大学
ทตโตริ / เอกชน
鳥取短期大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
苫小牧駒澤大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทยามา / ท้องถิ่น
富山県立大学
มหาวิทยาลัย
โทยามา / ท้องถิ่น
富山県立大学
มหาวิทยาลัย
โทยามา / เอกชน
富山国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทยามา / รัฐบาล
富山大学
มหาวิทยาลัย
โทยามา / รัฐบาล
富山大学
短期大学
โทยามา / เอกชน
富山短期大学
短期大学
โทยามา / เอกชน
富山福祉短期大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
豊岡短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
豊田工業大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
豊田工業大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
豊橋技術科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
豊橋技術科学大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
豊橋創造大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
豊橋創造大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
豊橋創造大学短期大学部

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม