ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「て」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「て」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「て」


บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
帝京科学大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
帝京科学大学
短期大学
ยามานาชิ / เอกชน
帝京学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
帝京大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, โทชิกิ / เอกชน
帝京大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
帝京大学短期大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
帝京短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
帝京平成大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
帝京平成大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
貞静学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
デジタルハリウッド大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
デジタルハリウッド大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
テスト大学2
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
帝塚山学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
帝塚山学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
帝塚山大学
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
帝塚山大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
田園調布学園大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
田園調布学園大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
電気通信大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
電気通信大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
天使大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
天使大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / มหาวิทยาลัยต่างประเทศ วิทยาเขตญี่ปุ่น
テンプル大学ジャパンキャンパス
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / มหาวิทยาลัยต่างประเทศ วิทยาเขตญี่ปุ่น
テンプル大学ジャパンキャンパス
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
天理医療大学
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
天理大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
天理大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม