ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「し」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「し」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「し」


มหาวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
滋賀医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
滋賀医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
志學館大学
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
志學館大学
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / ท้องถิ่น
滋賀県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / ท้องถิ่น
滋賀県立大学
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
滋賀大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / รัฐบาล
滋賀大学
短期大学
ชิกะ / เอกชน
滋賀短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
至学館大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
至学館大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
至学館大学短期大学部
短期大学
ชิกะ / เอกชน
滋賀文教短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
事業構想大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
事業創造大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
滋慶医療科学大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
試験データ大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / เอกชน
四国学院大学
มหาวิทยาลัย
คากาวา / เอกชน
四国学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
四国大学
มหาวิทยาลัย
โทคุชิมา / เอกชน
四国大学
短期大学
โทคุชิมา / เอกชน
四国大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
四條畷学園大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
四條畷学園短期大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
静岡英和学院大学
短期大学
ชิซุโอกะ / เอกชน
静岡英和学院大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
静岡県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
静岡県立大学
短期大学
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
静岡県立大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
静岡産業大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / รัฐบาล
静岡大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / รัฐบาล
静岡大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
静岡福祉大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
静岡文化芸術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
静岡文化芸術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
静岡理工科大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
静岡理工科大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
至誠館大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
自治医科大学
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
自治医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
実践女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
実践女子大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
実践女子大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
四天王寺大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
四天王寺大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
四天王寺大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, ไซตามะ / เอกชน
芝浦工業大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, ไซตามะ / เอกชน
芝浦工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิมาเนะ / ท้องถิ่น
島根県立大学
มหาวิทยาลัย
ชิมาเนะ / ท้องถิ่น
島根県立大学
短期大学
ชิมาเนะ / ท้องถิ่น
島根県立大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ชิมาเนะ / รัฐบาล
島根大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิมาเนะ / รัฐบาล
島根大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
下関市立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
下関市立大学
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
下関短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
社会情報大学院大学
短期大学
อิวาเตะ / เอกชน
修紅短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
就実大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
就実大学
短期大学
โอคายามา / เอกชน
就実短期大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
修文大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
修文大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
秀明大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
十文字学園女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
十文字学園女子大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
夙川学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
淑徳大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
淑徳大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
淑徳大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
種智院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / ท้องถิ่น
首都大学東京
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / ท้องถิ่น
首都大学東京
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
純真学園大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
純真短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
順天堂大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
順天堂大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
自由が丘産能短期大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
松蔭大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
松蔭大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
頌栄短期大学
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
上越教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / รัฐบาล
上越教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
尚絅学院大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
尚絅学院大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
尚絅大学
短期大学
คุมาโมโตะ / เอกชน
尚絅大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
城西国際大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
城西国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
城西大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
城西大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
城西短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
上智大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
上智大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
上智大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
湘南医療大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
湘南工科大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
湘南工科大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
尚美学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
尚美学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
上武大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
上武大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
情報科学芸術大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
情報セキュリティ大学院大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
湘北短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
昭和音楽大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
昭和音楽大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
昭和音楽大学短期大学部
短期大学
ชิบะ / เอกชน
昭和学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
昭和女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
昭和女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
昭和大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
昭和大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
昭和薬科大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
昭和薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
女子栄養大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
女子栄養大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
女子栄養大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
女子美術大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
女子美術大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
女子美術大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
白梅学園大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
白梅学園大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
白梅学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
白百合女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
白百合女子大学
短期大学
ฟุคุอิ / เอกชน
仁愛女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
仁愛大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุคุอิ / เอกชน
仁愛大学
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / รัฐบาล
信州大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / รัฐบาล
信州大学
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
信州短期大学
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
信州豊南短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม