ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「こ」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「こ」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「こ」


短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
光塩学園女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
工学院大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
工学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
皇學館大学
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
皇學館大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
甲子園大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
甲子園大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
甲子園短期大学
短期大学
โคจิ / เอกชน
高知学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
高知県立大学
มหาวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
高知県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
高知工科大学
มหาวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
高知工科大学
มหาวิทยาลัย
โคจิ / รัฐบาล
高知大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โคจิ / รัฐบาล
高知大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
甲南女子大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
甲南女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
甲南大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
甲南大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸医療福祉大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸海星女子学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸学院大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸芸術工科大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸芸術工科大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
神戸市外国語大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
神戸市外国語大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
神戸市看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
神戸市看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸松蔭女子学院大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸松蔭女子学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸情報大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸女学院大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸女学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸女子大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸女子大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸親和女子大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸親和女子大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
神戸大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
神戸大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸常盤大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸常盤大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸常盤大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸薬科大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸薬科大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸山手大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
神戸山手短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
วาคายามา / เอกชน
高野山大学
มหาวิทยาลัย
วาคายามา / เอกชน
高野山大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
香蘭女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ทตโตริ / ท้องถิ่น
公立鳥取環境大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ทตโตริ / ท้องถิ่น
公立鳥取環境大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
公立はこだて未来大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
公立はこだて未来大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
郡山女子大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
郡山女子大学
短期大学
ฟุกุชิมา / เอกชน
郡山女子大学短期大学部
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
郡山情報ビジネス専門学校
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
國學院大學
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
國學院大學
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
國學院大學栃木短期大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
國學院大學北海道短期大学部
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
国際アート&デザイン専門学校
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
国際医療福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
国際医療福祉大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
国際学院埼玉短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
国際教養大学
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
国際教養大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国際基督教大学大学院(ICU)
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国際基督教大学(ICU)
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
国際大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
国際短期大学
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
国際ビューティ・ファッション専門学校
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国際仏教学大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
国際武道大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
国際武道大学
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
国際メディカルテクノロジー専門学校
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国士舘大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国士舘大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
こども教育宝仙大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
駒沢女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
駒沢女子大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
駒沢女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
駒澤大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
駒澤大学
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
小松短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม