ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「く」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「く」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「く」


มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
釧路公立大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
釧路短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国立音楽大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
国立音楽大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
熊本学園大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
熊本学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / ท้องถิ่น
熊本県立大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / ท้องถิ่น
熊本県立大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / รัฐบาล
熊本大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / รัฐบาล
熊本大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
熊本保健科学大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
熊本保健科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
倉敷芸術科学大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
倉敷芸術科学大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
くらしき作陽大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
くらしき作陽大学
短期大学
โอคายามา / ท้องถิ่น
倉敷市立短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
久留米工業大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
久留米工業大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
久留米信愛女学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
久留米大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
久留米大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
グロービス経営大学院大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
群馬医療福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
群馬医療福祉大学
短期大学
กุนมะ / เอกชน
群馬医療福祉大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
群馬県立県民健康科学大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
群馬県立県民健康科学大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
群馬県立女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
群馬県立女子大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / รัฐบาล
群馬大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / รัฐบาล
群馬大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
群馬パース大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
群馬パース大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม