ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「き」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「き」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「き」


บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
畿央大学
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
畿央大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
北九州市立大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
北九州市立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
北里大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
北里大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
北見工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
北見工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
吉備国際大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
吉備国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜医療科学大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜医療科学大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜経済大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜経済大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
岐阜県立看護大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
岐阜県立看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜聖徳学園大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜聖徳学園大学
短期大学
กิฟุ / เอกชน
岐阜聖徳学園大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜女子大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
岐阜女子大学
短期大学
กิฟุ / ท้องถิ่น
岐阜市立女子短期大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / รัฐบาล
岐阜大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / รัฐบาล
岐阜大学
短期大学
กิฟุ / เอกชน
岐阜保健短期大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
岐阜薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / ท้องถิ่น
岐阜薬科大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州栄養福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州栄養福祉大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州大谷短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
九州看護福祉大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
九州看護福祉大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州共立大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
九州工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
九州工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州国際大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州産業大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州産業大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州産業大学造形短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
九州歯科大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
九州歯科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州情報大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州情報大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州女子大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
九州女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
九州大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
九州大学
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
九州保健福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
九州保健福祉大学
短期大学
ซากะ / เอกชน
九州龍谷短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
九州ルーテル学院大学
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
九州ルーテル学院大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
共愛学園前橋国際大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
共栄大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都医療科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都外国語大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都外国語大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
京都外国語短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都学園大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都学園大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都華頂大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都看護大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
京都教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
京都教育大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
京都経済短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都光華女子大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都光華女子大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
京都光華女子大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
京都工芸繊維大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
京都工芸繊維大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都産業大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都産業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都情報大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都女子大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
京都市立芸術大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
京都市立芸術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都精華大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都精華大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
京都西山短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都造形芸術大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都造形芸術大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
京都大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
京都大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都橘大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都橘大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都ノートルダム女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都ノートルダム女子大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都美術工芸大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
京都府立医科大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
京都府立医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
京都府立大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
京都府立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都文教大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都文教大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
京都文教短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都薬科大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
京都薬科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
共立女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
共立女子大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
共立女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
杏林大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
杏林大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
桐生大学
短期大学
กุนมะ / เอกชน
桐生大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
近畿大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
近畿大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
近畿大学九州短期大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
近畿大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
金城学院大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
金城学院大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金城大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金城大学
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
金城大学短期大学部

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม