ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「か」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「か」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「か」


มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
開智国際大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
嘉悦大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
嘉悦大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / ท้องถิ่น
香川県立保健医療大学
มหาวิทยาลัย
คากาวา / ท้องถิ่น
香川県立保健医療大学
มหาวิทยาลัย
คากาวา / รัฐบาล
香川大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / รัฐบาล
香川大学
短期大学
คากาวา / เอกชน
香川短期大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
学習院女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
学習院女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
学習院大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
学習院大学
短期大学
คาโกะชิมา / ท้องถิ่น
鹿児島県立短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
鹿児島国際大学
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
鹿児島国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
鹿児島純心女子大学
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
鹿児島純心女子大学
短期大学
คาโกะชิมา / เอกชน
鹿児島純心女子短期大学
短期大学
คาโกะชิมา / เอกชน
鹿児島女子短期大学
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
鹿児島大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
鹿児島大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
華頂短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
活水女子大学
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
活水女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / ท้องถิ่น
神奈川県立保健福祉大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / ท้องถิ่น
神奈川県立保健福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
神奈川工科大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
神奈川工科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
神奈川歯科大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
神奈川歯科大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
神奈川歯科大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
神奈川大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
神奈川大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢医科大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢医科大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢学院大学
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
金沢学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢工業大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢工業大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢星稜大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
金沢星稜大学
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
金沢星稜大学女子短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / รัฐบาล
金沢大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / รัฐบาล
金沢大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
金沢美術工芸大学
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
金沢美術工芸大学
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
鹿屋体育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
鹿屋体育大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
鎌倉女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
鎌倉女子大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
鎌倉女子大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
亀田医療大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
亀田医療大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
川口短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
川崎医科大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
川崎医科大学
短期大学
โอคายามา / เอกชน
川崎医療短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
川崎医療福祉大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
川崎医療福祉大学
短期大学
คานากาวา / ท้องถิ่น
川崎市立看護短期大学
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอฮิมา
河原電子ビジネス専門学校
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
川村学園女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
川村学園女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西医科大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西医療大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西医療大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西外国語大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西外国語大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
関西外国語大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西看護医療大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西看護医療大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西国際大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
関西女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西福祉科学大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
関西福祉科学大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西福祉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西学院大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
関西学院大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
環太平洋大学
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
環太平洋大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
神田外語大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
神田外語大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
関東学院大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
関東学院大学
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
関東学園大学
短期大学
กุนมะ / เอกชน
関東短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม