ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา | Integrated Arts and Sciences | Kochi University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Integrated Arts and Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKochi University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKochi Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นIntegrated Arts and SciencesของKochi Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย / โคจิ / รัฐบาล

高知大学 | Kochi University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

Kochi University

Kochi University aims to produce scholars with general knowledge of a wide range of fields along with extensive and practical ability in individually chosen major fields of study and able to contribute to the healthy development of local and international communities.

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

English Based Curricum
AAP Course
http://wwwagr.cc.kochi-u.ac.jp/english/graduate/aap.html

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Facebook
Center for International Collaboration
https://www.facebook.com/kochiuniversity.international/

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Introduction movie by Kochi University https://www.youtube.com/watch?v=LOBXBG69i7s&feature=youtu.be

━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━-━

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Kochi University หัวข้อวิจัยรายการ

 • Integrated Arts and Sciences
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Integrated Arts and Sciences

 • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
 • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
 • แนะนำสถานที่
 • การเดินทาง

ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา

Scholarship for Privately-Funded International Students

When a scholarship for privately-funded international students is advertized, a notice will be posted on the notice board for international students.

Tuition Exemption System [Jyugyoryo Menjo Seido]

For privately-funded international students with excellent academic records, for whom payment of tuition fees is recognized as an economic hardship, a program has been established exempting them from payment of tuition (all or half) or allowing a postponement of payment.

Extracurricular Activities

At the University there are a number of groups that make up student extracurricular activities. At present there are 29 university-wide cultural groups and 32 physical activity groups. Participation in activities that suit your abilities and interests will surely make your life here more meaningful.

Field Trip for International Student
Each year a field trip is conducted to help international students to understand Japanese culture, industries and history and to deepen the friendship among them.

Tutorial System [Tutor-Seido] 

 Each international student is assigned a tutor, who can discuss matters of daily life and academic study, and help him /her become accustomed to student life in Japan as quickly as possible.

Supplementary Japanese Language Lessons [Nihongo-Kagai-Hoko] 

 Japanese lessons are offered to international students. At the beginning of each academic term, you can sign up for classes according to your schedule.

International House & Dormitory

The International Houses are in Monobe and Oko. Three school facilities for accommodation are available for international students in Asakura, three facilities are located in Monobe, and one facility is located in Oko.


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม