การเดินทาง | Environmental and Life Science | Okayama University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Environmental and Life Science

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยOkayama University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับOkayama Universityต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นHumanities and Social SciencesหรือNatural Science and TechnologyหรือMedicine, Dentistry and Pharmaceutical SciencesหรือEnvironmental and Life ScienceหรือEducationหรือHealth SciencesหรือLawของOkayama Universityเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย / โอคายามา / รัฐบาล

岡山大学 | Okayama University

A Spacious, Natural Campus

Okayama University boasts one of Japan's largest campuses and has 11 undergraduate faculties and graduate school programs in fields of the humanities and social sciences, natural sciences, environmental sciences, life (medical) sciences, and education. As one of Japan's leading comprehensive universities, Okayama University has approximately 13,400 undergraduate and graduate students, as well as approximately 500 international students and 2,600 faculty and staff.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Environmental and Life Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

การเดินทาง

Tsushima Campus
ที่อยู่
700-8530 1-1-1 Tsushima-naka , Kita-ku , Okayama
วิธีการเดินทางมาโดยรถไฟ,รถเมล์
● For the #47 Okaden Bus from the JR Okayama Station West Exit bus terminal, bus stop No. 22:
Get on the bus headed for "Okayama Rika Daigaku", and get off at "Oka Dai Iriguchi" or "Oka Dai Nishimon". (Approximately 10 minutes bus ride.)

● For the buses from the JR Okayama Station East Exit bus terminal, bus stop No. 7:
Get on either the Okaden Bus #16 bus headed for "Tsudakadai Danchi/Handayama Heights", the #26 bus headed for "Okayma Iryo Center Kokuritsu Byouin", the #36 bus headed for "Karako Guchi", or the #86 bus headed for "Unten Menkyo Center", get off at "Okayama Daigaku Suji", and then walk for 7 minutes. (Approximately 10 minutes bus ride.)

● For the buses from the JR Okayama Station East Exit bus terminal, bus stop No. 2:
Get on either the Okaden Bus #17 bus headed for "Minoko Mae/Myozenji" or the #67 bus headed for "Mikakibara Byouin Mae/Myozenji", and get off the bus at "Okadai Higashimon" or "Okadai Nishimon".
(Approximately 30 minutes bus ride.)

● Taxis are available at the Okayama Station West Exit plaza, 2nd floor taxi stand (approximately 7 minutes taxi ride).

● Take the JR Tsuyama line to Hokai-in Station, and then walk for 10 minutes.
Shikata Campus (Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences)
ที่อยู่
700-8558 2-5-1, Shikata-cho, Kita-ku, Okayama
วิธีการเดินทางมาโดยรถไฟ,รถเมล์
● For the buses from the JR Okayama Station East Exit bus terminal, bus stop No. 5:
Take the Okaden Bus #2H headed for "Daigaku Byouin", and then get off at "Daigaku Byouin" (within the campus grounds). Or take the #12 bus headed for "Konan Eigyosho" and get off at "Daigaku Byouin Iriguchi".
(Approximately 15 minutes bus ride.)

● For the buses from the JR Okayama Station East Exit bus terminal, bus stop No. 4:
Take the Okaden bus #22 headed for "Okayama Rosai Byouin", the #52 bus headed for "Ohigashi" (via city hall), or the #62 bus headed for "Minami Fureai Center", and get off at "Daigaku Byouin Iriguchi". (Approximately 15 minutes bus ride.)

● Get on the trolley nearby Okayama station headed for "Seiki Bashi", get off at "Seiki Bashi" and then walk west for 8 minutes.

● Taxis are available at the Okayama Station East Exit plaza taxi stand (approximately 7 minutes taxi ride).

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม