Regional Sciences | Tottori University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Regional Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTottori University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นRegional SciencesหรือGraduate school of Medical SciencesหรือEngineeringหรือAgricultureหรือUnited Graduate School of Agricultural Science เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / ทตโตริ / รัฐบาล

鳥取大学 | Tottori University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Regional Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 680-8551
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-101 Koyama-cho Minami, Tottori-shi, Tottori
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office, Department of Education
หมายเลขโทรศัพท์ 0857-31-5178
หมายเลขแฟกซ์ 0857-31-5076
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Master in Regional Sciences, Master of Education
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2014 11คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 11คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศครั้งที่ 1
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 21, 2013
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 30, 2013
วันปิดรับสมัคร กันยายน 4, 2013
วันสอบคัดเลือก กันยายน 19, 2013
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 2, 2013
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศครั้งที่ 2
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มกราคม 7, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 14, 2014
วันปิดรับสมัคร มกราคม 16, 2014
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 4, 2014
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 17, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2014
ประเภทของการสมัคร ขั้นที่3
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 24, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มีนาคม 3, 2014
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 5, 2014
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 14, 2014
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 24, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 28, 2014


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม