ข้อมูลสาขาวิจัย | Engineering | Toyohashi University of Technology(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Engineering

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยToyohashi University of Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับToyohashi University of Technologyต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นEngineeringของToyohashi University of Technologyเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย / ไอจิ / รัฐบาล

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

Master Technology, Create technology

In striving to become an university of international standing, Toyohashi University Technology, has created a multicultural and global campus which can function as a hub for international academia and research. We also act as a regional base, contributing to the realization of a safer and more secure community in areas such as preventing and reducing the impact of natural disasters. In addition to improving on our existing strength of interdisciplinary research, we have also created a new academic course, as part of the Program for Leading Graduate Schools, which aims to cultivate future leaders in the fields of science and engineering.

Share:

 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Toyohashi University of Technology หัวข้อวิจัยรายการ

 • Engineering
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Engineering

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย ดาวน์โหลดใบสมัคร

【Toyohashi University of Technology】
Aichi Scholarship Program 2017
The Aichi Prefectural Government is currently taking applications for the Aichi Scholarship Program. Utilizing scholarship money provided by the prefectural government, students from Asia will travel to Aichi and enroll in graduate school after six-month research period to study the specialized fields and related subjects that support Aichi's manufacturing industry.
For more information, please see the below link: http://www.tut.ac.jp/english/international/aichi_scholarship.html

 • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
 • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
 • แนะนำสถานที่
 • การเดินทาง

ข้อมูลสาขาวิจัย

Master's Program Admission Policy

Toyohashi University of Technology provides unique bachelor’s, master’s or doctoral courses in technology that are geared toward producing creative, practical-minded leaders in different fields of technology, and the education received at our university also provides students with an appreciation of humanity, international perspectives and responsible coexistence with the environment. Our university is also at the forefront of conducting cutting-edge technological and scientific research for the future.
The following points outline the type of student this university seeks to enroll:
(1) Those who have respect for humanity and the environment, and endeavor to contribute to local communities or to the world as a whole.
(2) Those with a fundamental knowledge in technology or science who are ready to make significant achievements at the university level.
(3) Those who take the initiative for their own education with the mindset of being a pioneer in a new field of science or technology.

Doctor's Program Admission Policy

Toyohashi University of Technology is dedicated to the development of new standards in technological science by promoting education and research opportunities related to advanced technology and science. The university educates and nurtures students with the leadership skills to become leading researchers with in-depth technical knowledge and broad global perspectives.
Applications are invited from highly motivated students with the following qualifications and traits:
(1) An excellent master’s degree (or its equivalent) based on research in technology and science.
(2) Respect for humanity and the environment, and a willingness to contribute to the local and global community.
(3) An enthusiasm and interest in technology and science.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
อินโดนีเซีย25
มาเลเซีย20
เวียดนาม15
เกาหลี5
จีน5
บังกลาเทศ5
อียิปต์3
ศรีลังกา2
เยอรมัน2
อื่นๆ31
Mechanical Engineering

The Department of Mechanical Engineering aims to cultivate technicians capable of applying their knowledge of the fundamental areas of mechanics, control, systems engineering, materials engineering, production systems engineering, and energy conversion engineering to developing ‘monozukuri’ (manufacturing) .
*Monozukuri is a unique Japanese manufacturing style that encompasses the ability and spirit to manufacture excellent products while managing to continually improve the processes and systems involved.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department01.html
http://www.me.tut.ac.jp/

Electrical and Electronic Information Engineering

Electrical and Electronic Information Engineering
This Department aims to cultivate technicians capable of excelling in the advanced core fields of electrical and electronic engineering and energy systems, as well as the integrated field of electrical devices and sensors, and finally information and communication technology fields such as wireless communication systems and information networks.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department02.html
http://www.ee.tut.ac.jp/

Computer Science and Engineering

In addition to equipping students with the skills to create advanced, large-scale information systems, and the understanding of the mechanisms and applications involved with human intellectual systems, this Department aims to cultivate expert information system technicians capable of managing the whole process of innovation from creation to building and operation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department03.html
http://www.cs.tut.ac.jp/

Environmental and Life Sciences

This Department aims to cultivate technicians with a solid grounding in the areas of environmental science, life science and applied chemistry, and who have both the motivation and capability to apply this advanced knowledge to developing the technology that will support the next generation.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department04.html
http://ens.tut.ac.jp/

Architecture and Civil Engineering

The Department of Architecture and Civil Engineering is committed to equipping students with a good balance of expert technical skills in the areas of architecture and civil engineering, and aims to cultivate engineers capable of using this knowledge, along with knowledge of the liberal arts and social sciences, in order to resolve social issues.
http://www.tut.ac.jp/english/introduction/department05.html
http://www.ace.tut.ac.jp/รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม