Commerce | Chuo Gakuin University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Commerce | Chuo Gakuin University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศ...

facebooktwitter

> > > Commerce

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับChuo Gakuin University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นCommerce เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ชิบะ  / เอกชน

中央学院大学 | Chuo Gakuin University

  • Commerce

Commerce

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 270-1196
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 451 Kujike, Abiko-shi, Chiba
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office
หมายเลขโทรศัพท์ 04-7183-6516
หมายเลขแฟกซ์ 04-7183-6521
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Commerce
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 14คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 14คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 3คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 300,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 350,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 225,250
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 875,250
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร 1st Intake
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 23, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 30, 2016
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 6, 2016
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 21, 2016
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 25, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร 2nd Intake
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 9, 2016
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 16, 2016
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 22, 2016
วันสอบคัดเลือก ธันวาคม 1, 2016
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 6, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร 3rd Intake
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 2, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 10, 2017
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 16, 2017
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 2, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 8, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2017
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 14, 2017
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 23, 2017
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 29, 2017
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 7, 2017
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 12, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สอบปากเปล่า, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 29, 2016

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา