Accountancy | Kumamoto Gakuen University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Accountancy

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKumamoto Gakuen University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นCommerceหรือEconomicsหรือSocial WelfareหรือArea-based Cultural StudiesหรือAccountancy เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / คุมาโมโตะ / เอกชน

熊本学園大学 | Kumamoto Gakuen University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Kumamoto Gakuen University หัวข้อวิจัยรายการ

Accountancy

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 862-8680
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 2-5-1 Oe, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School Office
หมายเลขโทรศัพท์ 096-371-8036
หมายเลขแฟกซ์ 096-364-5170
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ
วิชาเอก Professional Accountancy
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2015 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 0คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 32,000
ค่าแรกเข้า เยน 100,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,100,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 120,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,320,000
หมายเหตุ Above fees are of 2015.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 17, 2015
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 24, 2015
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 5, 2015
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 10, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 21, 2015
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 28, 2015
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 8, 2015
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 13, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 13, 2016
วันสอบคัดเลือก มกราคม 24, 2016
วันประกาศผลสอบ มกราคม 29, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2016
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 10, 2016
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 17, 2016
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 28, 2016
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 2, 2016
วิธีการสอบ/คัดเลือก หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 02, 2015


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม