Medical Science | Fukuoka University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Medical Science

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับFukuoka University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of HumanitiesหรือGraduate School of LawหรือGraduate School of EconomicsหรือGraduate school of CommerceหรือGraduate school of SciencesหรือGraduate School of EngineeringหรือMedical ScienceหรือPharmaceutical SciencesหรือSport and Health ScienceหรือGraduate school of Legal Practice เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / ฟุกุโอกะ / เอกชน

福岡大学 | Fukuoka University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Medical Science

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 814-0180
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 8-45-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School International Students Admission Office
หมายเลขโทรศัพท์ 092-801-1011
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Human Biology, Regulatory Biology, Pathomorphology, Pathological Bio-dynamics, Frontier Medical Sciences, Social Medicine and Environmental Health
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป)หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(It is advisable to meet with academic adviser's approval beforehand. (The university does not introduce you an academic adviser.))
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2016 4คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 3คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 50,000
ค่าแรกเข้า เยน 240,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 700,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 18,100
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,008,100
หมายเหตุ "Admission fee" and "Other expenses" above are for those applicants graduated from other universities (not Fukuoka University).

"Tuition per year" includes Education Enhancement cost (140,000 yen) as well as Tuition (560,000 yen).
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร สมัครในประเทศ
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 06, 2016
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 08, 2016
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 22, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 08, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2017
ประเภทของการสมัคร สมัครจากต่างประเทศ
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม, 2016
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 14, 2016
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 22, 2017
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 08, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 02, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม