Information Systems | The University of Electro-Communications(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Information Systems

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับThe University of Electro-Communications,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นInformatics and EngineeringหรือInformation Systems เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย / โตเกียว / รัฐบาล

電気通信大学 | The University of Electro-Communications

The University of Electro-Communications หัวข้อวิจัยรายการ

Information Systems

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 182-8585
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-5-1 Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission & PR Office for Graduate School
หมายเลขโทรศัพท์ 042-443-5102
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Human media Systems, Social Intelligence and Informatics, Information Network Systems, Information System Fundamentals
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ขายในสถาบันการศึกษา)
คุณสมบัติในการสมัคร ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Refer to Application Guide)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2014 25คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 24คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Special Exam(Self-reccomendation system), Special Exam(School-recomendation system)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 2, 2014
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 6, 2014
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 17, 2014
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 2, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2014
ประเภทของการสมัคร Special Exam (Self-recomendation system)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 2, 2014
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 6, 2014
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 17, 2014
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 2, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Regular Exam (July Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 2, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 10, 2014
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 27, 2014 , กรกฏาคม 28, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 18, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2014
ประเภทของการสมัคร Regular Exam (July Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 2, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 10, 2014
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 27, 2014 , กรกฏาคม 28, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 18, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), หลักสูตรเฉพาะ(สามารถตอบได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Regular Exam (October Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 22, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 16, 2014
วันปิดรับสมัคร กันยายน 24, 2014
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 5, 2014
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 23, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Regular Exam (February Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 25, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2015
วันปิดรับสมัคร มกราคม 13, 2015
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 26, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Human Media Systems, Social Intelligence and Informatics, Information Network Systems, Information System Fundamentals
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ อื่นๆ(Refer to Application Guide)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2014 16คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 817,800
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Regular Admission(July Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 2, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 10, 2014
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 27, 2014 , กรกฏาคม 28, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 18, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Regular Admission (October Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 22, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 16, 2014
วันปิดรับสมัคร กันยายน 24, 2014
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 5, 2014
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 23, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2015
ประเภทของการสมัคร Regular Admission (February Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 25, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 6, 2015
วันปิดรับสมัคร มกราคม 13, 2015
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2015
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 26, 2015
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2014
ประเภทของการสมัคร Regular Admission (July Exam)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 2, 2014
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 3, 2014
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 10, 2014
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 27, 2014 , กรกฏาคม 28, 2014
วันประกาศผลสอบ สิงหาคม 18, 2014
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 11, 2014


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2016 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม